Välkomna till vår show tisdagen den 5 juni, Skillingehus. Vi kommer att bjuda på sång, musik och dans. Samtliga intäkter kommer, efter elevernas önskemål, att gå till Röda korsets arbete med människor som bor i områden som är drabbade av naturkatastrofer. Redan nu kan ni gå in och skänka ert bidrag till https://egeninsamling.redcross.se/vaerldens-katastrofer/8-7936. Vårt mål är att komma upp i minst 5000kr.

Hjälp oss att hjälpa!


Prenumerera på nya blogginlägg