Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Författare: Maria Adén (sida 2 av 5)

NO-uppdrag vecka 14

Denna vecka ger vi er ett No-uppdrag i biologi och ni får då möjlighet att fördjupa era kunskaper om växter och djur.

Logga in på www.sli.se.

Se en av följande filmer i Life-serien:

Reptiler och groddjur

Fiskar

Fåglar

Insekter

Havsdjupens varelser

Livets utmaningar

Skriv fakta från filmen. Vad blev du mest fascinerad av?

Skriv ditt fakta i ett eget inlägg under NO och svenska  samt tagga ditt inlägg till NO och svenska.

Månadsbrev april

Vi arbetar nu intensivt med vår blogg och eleverna visar stort intresse för detta. Vi är mycket imponerade av hur de förmedlar sina kunskaper, såväl genom texter som genom filmer/ljudklipp.  Bloggen blir nu ett redskap för att ta in kunskap i exempelvis no och so. Besök därför vår blogg tillsammans med ditt barn, läs texter och se filmer för att befästa kunskaper.

Svenska

Vi fortsätter med vårt arbete med olika texter. Eleverna visar på stora kunskaper kring vilka olika sorters texter som de läsa samt skriver. Under april månad kommer vi att läsa och skriva artiklar. Utöver detta kommer vi att arbeta med grammatik – satsdelar, huvudsats och bisats samt repetera ordklasser. Svenskan kommer även att genomsyras av att eleverna jämför olika källor, såväl historiska som nutida. På detta sätt integreras ämnet svenska med so-ämnena. Vi går även vidare med vårt samarbete med förskoleklassen och fortsätter att skriva sagor tillsammans med dem.

Matematik

Vecka 14 kommer vi ha prov. Efter detta kommer vi att arbeta med tid, längd, vikt och volym.

Engelska

Vi utökar nu antalet glosor och eleverna visar sig positiva till detta. Vecka 16 kommer vi ha prov på Chapter 13-18. Vidare info om detta kommer under vecka 13. Låt gärna ditt barn läsa engelsk skönlitteratur för att än mer utöka sin förmåga i engelska. Om ni behöver hjälp med val av lämplig litteratur, hör gärna av er till oss.

SO

Vi arbetar med Vasatiden/Stormaktstiden och eleverna visar stort intresse för detta. Titta gärna på våra filmer på bloggen för att se hur duktiga våra elever är. Efter påsk kommer vi att arbeta med samhällskunskap, demokrati.

NO

Vi arbetar med biologi och kemi – växter och djur. Detta arbete kommer att fortskrida fram till sommarlovet. Vi kommer även att under detta arbetsområde använda oss av utomhuspedagogik och göra exkursioner i skogen. Vi meddelar om detta längre fram då eleverna även kan ta med sig lite fika.

MU

Eleverna redovisar sina instrument med start måndag v. 16. Efter detta kommer vi att öva sång inför vår skolavslutning.

ID

v. 13 mån styrka kondition    ons elevens val

v. 14 mån styrka kondition    ons elevens val

v. 16 ons uteidrott allmansrätten, friluftsliv

v. 17 mån ute kondition         ons ute kondition

Övrigt

Fredagen den 7 april kommer skolan att springa för Team Rinkeby, ett skollopp för att utöka förståelse för barncancer. Vi återkommer med vidare info om detta.

Onsdagen den 19 april kommer tandvården och besöker oss för att föra flourbehandling.

 

 

Matematikuppdrag v. 13

Förklara följande matematiska begrepp:

 1. Procent
 2. Klassificera
 3. Frekvenstabell
 4. Stapeldiagram
 5. Stolpdiagram
 6. Cirkeldiagram
 7. Linjediagram
 8. Medelvärde
 9. Typvärde
 10. Median
 11. Sannolikhet

Ekosystem

Här presenterar vi olika ekosystem som finns i Sverige.
Gustav Vasa green screen film

Här kommer vår film om Gustav Vasas äventyr. Vi har filmat med hjälp av green screen.

<a title=”Jacob Binck [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGustav_Vasa.jpg”><img width=”256″ alt=”Gustav Vasa” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Gustav_Vasa.jpg”/></a>

<a title=”Eilif Peterssen [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEilif_Peterssen_-_Christian_II_signing_the_Death_Warrant_of_Torben_Oxe_-_Google_Art_Project.jpg”><img width=”512″ alt=”Eilif Peterssen – Christian II signing the Death Warrant of Torben Oxe – Google Art Project” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Eilif_Peterssen_-_Christian_II_signing_the_Death_Warrant_of_Torben_Oxe_-_Google_Art_Project.jpg/512px-Eilif_Peterssen_-_Christian_II_signing_the_Death_Warrant_of_Torben_Oxe_-_Google_Art_Project.jpg”/></a>

<a title=”See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGustav_Vasa_i_Dalarna.PNG”><img width=”512″ alt=”Gustav Vasa i Dalarna” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Gustav_Vasa_i_Dalarna.PNG/512px-Gustav_Vasa_i_Dalarna.PNG”/></a>

<a title=”Carl Gustaf Hellqvist [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADeath_of_Sten_Sture_the_Younger.jpg”><img width=”512″ alt=”Death of Sten Sture the Younger” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Death_of_Sten_Sture_the_Younger.jpg”/></a>

<a title=”Johan Gustaf Sandberg [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFresco_5_-_Intaget_i_Stockholm_1523.jpg”><img width=”512″ alt=”Fresco 5 – Intaget i Stockholm 1523″ src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Fresco_5_-_Intaget_i_Stockholm_1523.jpg/512px-Fresco_5_-_Intaget_i_Stockholm_1523.jpg”/></a>

<a title=”Johan Fredrik Höckert [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGustaf_Vasa_och_Tomt-Margit_M%C3%A5lning_av_Johan_Fredrik_H%C3%B6ckert.jpg”><img width=”512″ alt=”Gustaf Vasa och Tomt-Margit Målning av Johan Fredrik Höckert” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Gustaf_Vasa_och_Tomt-Margit_M%C3%A5lning_av_Johan_Fredrik_H%C3%B6ckert.jpg/512px-Gustaf_Vasa_och_Tomt-Margit_M%C3%A5lning_av_Johan_Fredrik_H%C3%B6ckert.jpg”/></a>

<a title=”See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGustav_Vasa_i_Dalarna.PNG”><img width=”512″ alt=”Gustav Vasa i Dalarna” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Gustav_Vasa_i_Dalarna.PNG/512px-Gustav_Vasa_i_Dalarna.PNG”/></a>

<a title=”Johan Gustaf Sandberg [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGustav_Vasa_i_Mora.jpeg”><img width=”512″ alt=”Gustav Vasa i Mora” src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Gustav_Vasa_i_Mora.jpeg”/></a>

<a title=”By Svenska Dagbladets Arkiv (Sydsvenskan) [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANils_’Mora-Nisse’_Karlsson_Vasaloppet_1948_001.jpg”><img width=”512″ alt=”Nils ‘Mora-Nisse’ Karlsson Vasaloppet 1948 001″ src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Nils_%27Mora-Nisse%27_Karlsson_Vasaloppet_1948_001.jpg/512px-Nils_%27Mora-Nisse%27_Karlsson_Vasaloppet_1948_001.jpg”/></a>

<a title=”By Vasaloppets Bildarkiv (Längd.se) [Public domain], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANils_’Mora-Nisse’_Karlsson_Vasaloppet_1950_001.jpg”><img width=”256″ alt=”Nils ‘Mora-Nisse’ Karlsson Vasaloppet 1950 001″ src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Nils_%27Mora-Nisse%27_Karlsson_Vasaloppet_1950_001.jpg”/></a>

File:Stockholm bloodbath 1520 greyscale.jpg

Wikimedia Commons

Public Domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_bloodbath_1520_greyscale.jpg#file

<a title=”By Holger.Ellgaard (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons” href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AStockholms_stadshus_Tre_Kronor_2012.jpg”><img width=”512″ alt=”Stockholms stadshus Tre Kronor 2012″ src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Stockholms_stadshus_Tre_Kronor_2012.jpg/512px-Stockholms_stadshus_Tre_Kronor_2012.jpg”/></a>

Planeringsuppdrag v. 12

Skriv ner din studieplanering inför våren.

 1. Hur tänker du kring de olika moment du ska genomföra?
 2. Vilka låtar har du valt i musik att spela på de olika instrumenten och hur känner du hur du ligger till för att klara detta till vecka 16?
 3. Hur gör du för att komma ihåg  och befästa dina kunskaper i historia, Vasatiden och Stormaktstiden?
 4. Vi kommer snart att utöka textmassa och glosantal i engelska, hur tänker du kring detta och hur gör du för att lära dig engelska för livet?
 5. I svenska skriver vi olika sorters texter, hur gör du för utveckla ditt eget skrivande och vad är viktigt för dig att tänka på när du skriver?

Historieuppdrag v.11

Vi har alla inför vår inspelning av Gustav Vasas äventyr läst om hans liv. Skriv och berätta om det du kommer ihåg.

Månadsbrev mars

Nu är vi tillbaka efter ett härligt sportlov och eleverna visar motivation och intresse till att lära sig mer och utveckla sina kunskaper i samtliga ämnen. Vårt arbete med vår klassblogg fortsätter och snart kommer urvalet i tävlingen att genomföras. Förutom webbstjärnans egna priser kan man också vinna allmänhetens röst och denna har vi chans att påverka. För att kunna rösta behöver du en e-postadress och endast en röst per e-post gäller. Röstningsperioden pågår mellan 20 mars- 20 april. Läs mer om detta på webbstjärnan.se. Sprid gärna detta vidare och kommentera så att eleverna får ännu mer uppskattning för sitt fina arbete.

Svenska:

Eleverna har skrivit insändare där de fått argumentera kring egna valda ämnen och detta har fungerat bra. Vi fortsätter nu vårt arbete med att skriva artiklar och detta för att vidga elevernas kunskaper kring de olika texttyper de möter i sin vardag. Förutom detta kommer vi att arbeta med att granska och använda oss av olika källor. Vi påminner om vikten av att läsa en stund varje dag och ber er att prata med Ert barn om detta. Lyssna gärna när de läsa och be dem att berätta om bokens handling och förklara svåra ord- allt för att utveckla läsflyt och  läsförståelse.

Matematik:

I matematik arbetar vi med bråk, decimaltal, procent, tabell, diagram, klassificera, medelvärde, statistiska undersökningar, typvärde, median, sannolikhet. Eleverna rättar nu sina räknehäften själva men vi är noga med att de efter varje rättning kommer och visar oss resultatet. Nästa matematikprov kommer att vara tisdag v.14.

Engelska:

Eleverna övar sina pjäser och detta går mycket bra. De kommer att spelas upp under vecka 11 och 12 och detta ser vi fram emot. Vecka 13 forsätter vårt arbete med texter samt glosor till dessa. Vecka 16 och 17 kommer eleverna ha prov. Vissa moment kommer eleverna att kunna läsa på till och andra inte och detta för att kunna se elevernas förmågor i de olika områdena läsa, tala, skriva och höra.

SO:

Vårt arbete med historia Vasatiden och Stormaktstiden fortskrider. I detta arbetsområde får eleverna träna mer på att ta sig an en längre och svårare beskrivande text. Förutom detta har vi mycket klassrumsdiskussioner där det är viktigt att eleverna visar sin muntliga förmåga. Missa inte vår kommande film om Gustav Vasa, vilken vi har filmat i green screen.

NO:

Vi avslutar vårt område i fysik, magnetism för att sedan arbeta med biologi och kemi-växter och djur.

MU:

Vårt arbete med instrument fortsätter och eleverna visar stort intresse. Eleverna har börjat välja låt som de vill spela upp på de olika instrumenten. Uppspelning kommer att vara vecka 16.

ID:

v. 10 ons – Bad pojkar, racket flickor

v.11 mån – studiedag, ons – bad pojkar, redskap flickor

v.12 mån – styrka och kondition, ons – bad pojkar, redskap flickor

v.13 mån – styrka och kondition, ons – elevens val

v. 14 mån – styrka och kondition, ons – elevens val

Studiedagar:

Måndag och tisdag v. 11 är studiedagar och eleverna studerar hemma.

Musikal

Fredagen den 31 mars åker vi till Vaggeryd för att gå på musikalen A Musical Rhapsody.

Samarbete med förskoleklass

Torsdagen den 16 mars kommer vi att skriva sagor tillsammans med förskoleklassen.

Påsklov

Vecka 15 har vi påsklov och eleverna är lediga från skolan.

 

Kakförsäljning

Kakorna har kommit! Ni ska hämta dem hos Jeanette Eriksson på fredag kl. 16-18. Betalningen ska sedan swishas senast onsdag den 1 mars till 070-52 765 02.

 

Sportlovsuppdrag

 1. Skriv och berätta om din trevligaste dag på sportlovet.
 2. Hur spenderar du bäst ditt sportlov?
Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2017 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑