Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Kategori: Månadsbrev (sida 1 av 2)

Välkomna till 6c:s egen show!

Välkomna till vår show tisdagen den 5 juni, Skillingehus. Vi kommer att bjuda på sång, musik och dans. Samtliga intäkter kommer, efter elevernas önskemål, att gå till Röda korsets arbete med människor som bor i områden som är drabbade av naturkatastrofer. Redan nu kan ni gå in och skänka ert bidrag till https://egeninsamling.redcross.se/vaerldens-katastrofer/8-7936. Vårt mål är att komma upp i minst 5000kr.

Hjälp oss att hjälpa!


Prenumerera på nya blogginlägg

Vecka 12

Måndag

Mu: Öva egna sånger samt sånger till showen

Id: dansprov

Tisdag

Slöjd

No: Utkik Tk s. 48-59

(Till torsdag v. 13: Utkik FyKe s. 148-157, Utkik Tk s. 20-24, 48-59)

Läxhjälp 07:30-08:00

Onsdag

Sv: Blogg

Språkval

Läxhjälp 15:.00-16:00

Torsdag

Eng: Chapter 11 A + words

Id/Bad

Fredag

Skolloppet

Ma: beting s. 110-121, Stencil Taluppfattning

Språkval

Slöjd

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev mars

Svenska

Vi har nu genomfört de nationella proven i svenska, vilket känns bra. Eleverna var mycket fokuserade på uppgifterna och detta trots förkylningar och stundande ledighet. Proven bedöms tillsammans med personal från Fågelforsskolan och Åkers skola. Kommande arbetsområden i svenska blir: ordklasser (grammatik), läsförståelse (läsa), skriva artikel och beskrivande text (skriva), retorik (tala).

 

Matematik

Vi fortsätter att repetera de olika områdena inom matematiken inför de nationella proven. Öva gärna tillsammans på dessa stenciler. I matematikboken kommer vi att arbeta med tid, historiska talsystem och binära talsystemet. Nationellt prov i matematik sker v.15.

 

Engelska

Vi repeterar tidigare kunskaper (grammatik) samt förbereder oss inför de nationella proven genom att genomföra uppgifter inom hör- och läsförståelse, tala samt skriva.  Eleverna tränas att skriva i exam.net, det ordbehandlingsprogram som vi använder oss av när vi skriver de nationella proven. Var noga med att öva på texterna hemma samt även att läsa på fakta, inte endast översätta och få ett bra uttal. I detta kan ovningsmastaren.se vara till god hjälp. Nationellt prov i engelska v. 18.

 

SO

Vårt arbete i historia fortsätter genom att eleverna få fördjupa sig inom en egen vald historisk händelse. Detta kommer sedan att resultera i en beskrivande text samt muntlig redovisning inför helklass.

 

NO

Vi arbetar med kraft och rörelse inom fysik och teknik. Vi blandar teoretiska kunskaper med praktiska experiment.

 

Musik

Vi fortsätter med stationssystem där eleverna får spela melodispel på gitarr och piano, rytm, skriftliga uppgifter samt spela i band (piano, gitarr, trummor, bas). Eleverna visar stort engagemang och goda kunskaper inom detta.

 

Id

v. 9    tors flickor bad / pojkar boll

v. 10 mån studiedag

tors pojkar bad / flickor boll

v. 11  mån  RTM examination

tors  pojkar bad /flickor boll

v. 12 mån lek

tors pojkar bad /flickor boll

v. 13 mån lek

tors pojkar bad / flickor boll

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev januari

Välkomna tillbaka till skolan och en ny termin. Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och uppvilande jullov och att ni nu är redo för en ny termin.

Svenska

I svenska kommer vi att arbeta med olika sorters texter samt hur man kan särskilja dessa. Utöver detta kommer vi även att arbeta med läsförståelse. Vi inväntar sedan de nationella proven som kommer att genomföras v. 6 och förbereder oss inför dessa.

Matematik

I matematik kommer vi att arbeta med decimaltal och göra beräkningar med dessa i de olika räknesätten. Prov i matematik måndag v. 6.

Engelska

I engelska kommer eleverna att få starta terminen med att sätta ett eget mål för terminen. Detta mål är något som de sedan kommer att arbeta med såväl i skolan som hemma. Utöver detta kommer vi att fortsätta att utveckla det engelska språket såväl skriftlig som muntligt. Eleverna kommer att även fortsättningsvis ha såväl text som glosor i läxa varje vecka. Utöver detta kommer de elever som än mer vill utveckla sitt engelska språk ha möjlighet att även anta utmaningen i Challenge of the Week.

SO

I SO kommer  vi att arbeta med historia – Frihetstiden. Eleverna  kommer att få lyssna till texter hemma i läxa och förbereda sig inför lektioner. Det är viktigt att detta genomförs för att än mer befästa kunskaper.

NO

I NO kommer eleverna att arbeta med kemi och ämnesområden som berörs är vad allting är uppbyggt av samt att kunna sortera efter egenskaper. Eleverna kommer fortlöpande att bedömas i såväl praktiska som teoretiska uppgifter. Även i NO kommer eleverna att få i läxa att lyssna på texter via inläsningstjänst. Detta är även här viktigt att detta genomförs för att än mer befästa de grundläggande kunskaperna.

MU

Eleverna kommer att inleda terminen med att skapa egna låtar, såväl text som musik. Vi använder oss av appen Garageband. Därefter kommer eleverna att genomföra ett stationssystem där följande moment ingår: spela i band, melodispel på gitarr och piano, rytm samt skriftliga uppgifter kring musikupplevelser samt hur musik används. Utöver detta kommer eleverna att arbeta med musikteori och gehör.

Övrigt

Vi har fått ett nytt schema och följande tider gäller. Eleverna får nytt schema så snart det är klart.

mån     8:00 – 14:30 (Se tidigare schema)

tis         8:20 – 15:00 ( Få Bild 8:20 – 10:00, Sö 10:25 – 15:00 )

ons      8:00 – 15:00 (Se tidigare schema)

tors     8:00 – 14:25 (Få 10:30 Lunch, 11:15 id, Sö 12:45 – 14:25 )

fre        8:00 – 14:30 (Få 10:15 – 12:50, Sö 13:20 – 14:30 )

På grund av att vi har ändrade schematider så måste även vår läxhjälp ändras. Vi anser dock det vara av stor vikt att kunna erbjuda eleverna samma mängd läxhjälpstid.

Läxhjälp kommer att erbjudas vi följande tider:

tis 7:30 – 8:00

ons 15:00-16:00

tors 14:25 – 15:00

Under vecka 4-5 kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal och återkommer med tider.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Julhälsning

Tack för den fina julgåvan vi fick idag, den är mycket uppskattad.

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Välkomna tillbaka tisdagen den 9 januari, vi ser fram emot att träffa er alla.


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt schema vt-18

Vi har fått schemaändringar och följande tider kommer att gälla under första skoldagen:

tis

8:20-10.00 Bild (Fågelforsskolan)

10:25-11:00 Eng

11:00-11:45 So

11:45-12:30 Lunch

12:30-15:00 So

 

Vi återkommer med övriga nya tider på tisdagen efter lovet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev december

Advent står inför dörren och så även julen. Vi ser alla fram emot jullovet men innan detta har vi ytterligare moment att arbeta med och lära oss mer inom.

Svenska

Vi har genomfört de muntliga nationella proven och det gick bra. Eleverna var nervösa men de presterade väl och alla gjorde sitt bästa.  Utöver vårt arbete med att förbereda oss inför vårens nationella prov arbetar vi även med läsning, bokprat. Eleverna kommer i grupper att spela in bokprogram där de har läst ett visst antal böcker inom en viss genre. Detta kommer sedan att läggas ut på vår blogg för att inspirera till ytterligare läsning. Vår bibliotekarie Magdalena har varit på besök hos oss och gett oss boktips inom de olika genrer som eleverna har valt att bokprata inom. Tack Magdalena för ett givande och inspirerande besök!

Engelska

Vi har även i engelska genomfört det muntliga nationella provet och det gick bra. Eleverna visade verkligen sitt allra bästa och det gav fina resultat. Utöver att även i engelska förbereda oss inför nationella prov fortsätter vårt arbete med att läsa olika sorters texter och utöka vårt ordförråd. Läxförhören utvecklas mer mot att kunna sammanfatta den lästa texten men även att kunna kategorisera vilken texttyp de har i läxa. Inför julen kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper inom berömda engelska författare samt även se en film. Under jullovet är det positivt om eleverna väljer att läsa engelsk skönlitteratur för att än mer utveckla sin engelska.

Matematik

Vårt arbete att förbereda oss inför de nationella proven fortsätter och tisdagen den 5 december kommer dessa att genomföras. Nästa kapitel handlar om problemlösning, kombinatorik och mönster. Sista matematikprovet blir v. 51.

SO

Vårt arbete med världsreligionerna fortsätter och avslutas med en praktisk uppgift på Remida tis v. 51.  Utöver detta kommer vi även att ha ett prov i religion där vi jämför de olika religionerna med varandra samt belyser moraliska och etiska frågor.

NO

Vårt arbete med tid fortsätter och eleverna arbetar nu med att tillverka egna tidmätare. Vi kommer att besöka Remida vid två tillfällen för att ta del av deras material. Det som bedöms i fysik och teknik är dels den färdiga tidmätaren men även en faktatext kring rymden och tidmätning.

MU

Eleverna spelar melodi på bas, gitarr och piano samt rytmer på boomwhackers. Utöver detta beskriver även eleverna hur en sång kan vara uppbyggd. Prov i musik, genrer måndag v. 49.

ID

v. 49 mån: bollspel                                                                                tors: bad pojkar / redskap flickor

v. 50 må:n rörelse till musik                                                             tors: rörelse till musik

v. 51 må:n rörelse till musik                                                             tors: elevens val

Övrigt

Fredagen den 1 december firar vi advent på Stortorget. I år är det 3:orna som håller i skolans adventssamling.

Onsdagen den 13 december firar vi lucia på Stortorget. I år är det 5:orna som håller i skolans luciafirande.

Torsdagen den 21 december har skolan en gemensam julavslutning på Stortorget. Eleverna slutar kl. 10 denna dag.

Vi hälsar eleverna välkomna tillbaka till skolan efter julledigheten tisdagen den 9 januari.

Elevernas betyg kommer att skickas hem per post efter terminens slut.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev november

Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och uppvilande höstlov.

Svenska

Vårt arbete med att skriva olika texter fortsätter. Innan lovet skrev eleverna färdigt sina dagböcker, som är berättande texter. Texterna blev mycket lyckade och många elever har kommenterat sitt eget skrivande med att detta är det bästa jag någonsin skrivit. I tisdags fick sedan eleverna, utifrån sina egna dagbokstexter, göra en tecknad serie. Det visade sig bli en utmaning att sammanfatta sin skrivna dagbokstext i endast fyra rutor men eleverna visade stor entusiasm i detta. Några av eleverna fick göra stumfilm på sina texter och bjöd även i sina kompisar till agera skådespelare.

Nästa texttyp som vi behandlar är instruerande text. Utöver detta har vi även startat läsgrupper där eleverna har fått välja vilken genre de vill läsa böcker inom. Var noga med att läsa minst 20 minuter varje dag för att upprätthålla läskunskaper.

Engelska

Vårt arbete med att förbereda oss inför nationella proven fortsätter. Något som vi ser att eleverna behöver träna ytterligare på är området läsa och förstå. Var därför noga med att läsa engelska texter för att utöka denna förmåga. Vi tipsar om www.kimstudies.com där det finns läsförståelsetexter med frågor. Utöver detta kan man även genom denna sida träna förmågorna tala, skriva, höra.  Innan jul kommer vi att genomföra nationellt prov inom området tala. Förbered gärna dig inför detta genom att prata mycket engelska hemma.

Matematik

Vi arbetar med skala, geometriska objekt, area och volym. Utöver detta tränar vi inför de kommande nationella proven och innan jul kommer vi att genomföra den muntliga delen.

SO

Vi har avslutat vårt arbete med geografi och kommer att påbörja religion, då vi kommer att repetera syskonreligionerna och sedan fördjupa oss i buddism och hinduism.  Vårt arbete kommer att avslutas med en lektion på Remida.

NO

Vi avslutar terminen med att arbeta med rymden och tidräkning. Även detta projekt kommer att avslutas på Remida.

MU

Eleverna avslutar sitt arbete med sina musikvideos. Eleverna har varit mycket engagerade i detta och vi ser fram emot att se deras resultat. Vecka 49 kommer eleverna att ha ett genreprov. Innan jullovet kommer eleverna att arbeta på olika stationer där eleverna får träna sig i melodispel på olika instrument samt även rytmer.

ID

Pojkarna har simundervisning t.o.m. v. 49 och  flickorna har då idrott. Därefter har de rörelse till musik.

Övrigt

Skolsköterskan inleder sina hälsosamtal med eleverna fredag v. 45.

Vi inbjuds till adventssamling på Stortorget 1 dec.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev oktober

Vi är nu i full gång med höstterminens arbete och samtliga utvecklingssamtal är genomförda. Vi ser fram emot hösten och kunskaperna som den kommer att ge.

Svenska

Vi arbetar med muntlig framställning och integrerar detta med SO-ämnet geografi. Eleverna kommer arbeta i mindre grupper och redovisa muntligt  om ett europeiskt land. Eleverna kommer att filma sin redovisning och detta kommer ni sedan kunna ta del av på bloggen.Ytterligare moment vi arbetar med i svenska är berättande texter där eleverna får träna sig att skriva i dagboksform. Vi kommer även att ytterligare förbereda oss inför de nationella proven och delarna som vi kommer att beröra är skriva och läsa.

Matematik

Efter kapitel 1 har vi genomfört prov 1 samt 2 delar från gamla nationella prov. Vi fortsätter med kapitel 2 som handlar om proportionalitet och bråk.  Prov 2 kommer att göras under v.43.

Engelska

Eleverna blir varje vecka tilldelade olika sorters texter samt tillhörande ord. Vi förbereder oss även i detta ämne inför de nationella proven och delarna vi har kvar att arbeta med är skriva och hörförståelse.  Det är av stor vikt att eleverna tränar på att tala engelska, såväl hemma som i skolan. Varje vecka tilldelas även Challenge of the week för de elever som ytterligare vill fördjupa sina kunskaper i engelska.

SO

Vi fortsätter med vårt arbete i geografi, Europa. Eleverna har blivit indelade i grupper och valt vilket europeiskt land de vill fördjupa sig i. Som vi skrivit tidigare är detta ett ämnesövergripande arbete där eleverna får använda sig såväl av deras muntliga som skriftliga förmågor. Redovisning kommer ske muntligt samt skriftligt vecka 43. Kartprov Europa kommer att genomföras under v. 43.

NO

Vi fortsätter vårt arbete inom biologi, sexualkunskap. Eleverna visar intresse inför detta ämne och fått flertalet frågor. För att än mer kunna besvara elevernas ibland känsliga frågor har vi haft och kommer att ha tjej- och killsnack.

Mu

Vi arbetar med olika musikgenrer och musikstilar. Eleverna kommer att redovisa detta genom att göra musikvideos i musikstilarna funk, rock´n´ roll, rock, pop, blues/jazz, country, hip hop, disco, hårdrock och reggae.

Id

Flickorna har bad vecka 39-43 och pojkarna har idrott inne.  Efter lovet kommer det att skifta och det är då pojkarnas tur att bada.

Övrigt

Torsdag den 5 oktober kl. 13:00 kommer eleverna att gå på en föreläsning i Skillingehus med Victor Frisk. Han berättar då om sin ADHD.

24-25 oktober kommer vi att ha temadagar på skolan då vi arbetar i åldersblandande grupper inom temat vänskap.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev augusti – september

Välkomna tillbaka till ett nytt skolår. Vi står nu inför ett spännande sista år på Sörgårdsskolan och vi ser fram emot vad detta kommer att innebära.

Svenska

Vi kommer inleda läsåret i svenska med att skriva argumenterande texter. Till detta kommer vi även att belysa användandet av skiljetecken, styckeindelning och rättstavning. Utöver detta kommer vi även att arbeta med läsförståelse, vår blogg samt muntliga redovisningar. Höstterminen inleds även med att vi tillsammans läser den spännande fortsättningen av PAX – Vitormen.

Matematik

Vi fortsätter vårt arbete med veckobeting och eleverna tilldelas under måndagen de sidor som ska genomföras till fredagen. Inledande kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, algebra och funktioner. Bedömning sker under vecka 39 och 40. Vid terminsstart kommer eleverna att få skapa konton på kikora.se. Där blir de tilldelade övningsuppgifter som passar till det aktuella arbetsområdet men även kan repetera tidigare moment.

Engelska

Vårt arbete i engelska fortsätter och eleverna kommer att under denna termin få läsa olika texttyper. Terminen inleds med att diskussion förs med varje elev gällande hur många glosor man ska ha i läxa varje vecka. Bedömning kommer att ske kontinuerligt i de olika förmågorna tala, läsa, skriva och förstå. Vi undersöker just nu möjligheten att få kontakt med brevvänner  från ett annat land för att eleverna ska få möjligheten att formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter mottagaren.

SO

I SO kommer vi att arbeta med geografi och då arbeta med områden som karta, hur jorden formar och formas, klimat och väder, naturresurser, fältstudier samt Europa. Eleverna kommer att ha möjlighet att lyssna på texter hemma genom inläsningstjänst för att kunna förbereda sig inför kommande lektioner men även för att befästa nyintagen kunskap. Eleverna kommer att bedömas utifrån hur delaktiga de är i diskussioner, hur de använder sig av geografiska begrepp i diskussioner och beskrivningar samt resonemang kring frågor som rör geografi, deras förmåga att använda karta, söka information, källkritik samt Europas namngeografi.

NO

Vi inleder terminen med en fältstudie som kommer att genomföras på Grönelund samt i skolan fredagarna v. 34-35. Eleverna kommer att få undersöka naturrutor. Detta arbete resulterar i att elever kommer att bedömas i hur de kan genomföra fältstudier och andra undersökningar samt hur de kan söka fakta och använda det när de skapar texter,  jämföra resultat och föra resonemang samt dokumentera i text och bild.

Sedan är det äntligen dags, det som alla elever har vänta på…undervisningen i sexualkunskap.   Eleverna kommer att bedömas i deras grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, hur delaktiga de är i diskussioner, hur de använder sig av biologiska begrepp i diskussioner, beskrivningar och  resonemang.

MU

I musik kommer vi att arbeta med hur olika instrument delas in i olika grupper. Måndag vecka 38 kommer eleverna ha prov i detta. Efter detta kommer vårt musikarbete att fortsätta med olika musikgenrer.

EV

I elevens val kommer vi att programmera i Scratch. Programmering ingår nu i vår läroplan.

Läxdagar

måndag – musik

tisdag – SO / NO

onsdag – Svenska

torsdag –

fredag – matematik, engelska

Läxhjälp

För att strukturera läxhjälpen ytterligare kommer eleverna att på tisdagar få skriva upp sig om de önskar ytterligare genomgångar i engelska, matematik, svenska, SO och NO. Under läxhjälpstillfällena tar en pedagog hand om de elever som önskar ytterligare genomgångar och en pedagog tar hand om de elever som önskar arbeta mer självständigt med sina läxor. Följande tider gäller för läsårets läxhjälp: onsdagar kl. 14:50-16:00 (engelska och matematik genomgångar), torsdagar kl. 7:45-8:15 (svenska, svenska som andraspråk) samt torsdagar kl. 14:30-15:00 (SO och NO).

Föräldramöte

Vi välkomnar er till föräldramöte tisdagen den 29 augusti kl. 17.00. Vi börjar på Stortorget med gemensam information för åk  4-6 och avslutar i respektive klasser.

Utvecklingssamtal

Vi välkomnar er på utvecklingssamtal v. 36-38.

Skoljoggen

Fredagen den 15 september anordnar vi Skoljoggen på Grönelund. Eleverna får gärna ta med sig en liten nyttig fika.

Skolfotografering

Måndagen den 25 september har vi skolfotografering.

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑