Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Kategori: Matematik

Matematikuppdrag v. 13

Förklara följande matematiska begrepp:

 1. Procent
 2. Klassificera
 3. Frekvenstabell
 4. Stapeldiagram
 5. Stolpdiagram
 6. Cirkeldiagram
 7. Linjediagram
 8. Medelvärde
 9. Typvärde
 10. Median
 11. Sannolikhet

Matematik kapitel 1

v. 2 s. 6-17

v. 3 s. 18-29

v. 4 s. 30-41

v. 5 s. 42-57

v. 6 s. 58-65

v. 7 lov

v. 8 prov

Kunskapskrav

Växla mellan procentform, decimalform och bråkform.

Visar,  använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform.

Förstår positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet.

Tolkar, säger och skriver tal i decimalform.

Reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga metoder.

Använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning inom de fyra räknesätten.

Använder likhetstecknet och ungefär lika med korrekt vid beräkningar.

Utför multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

Tolkar, säger och skriver stora tal.

förstår siffrornas platsvärde i tiobassystemet.

Problemlösning

image

Idag arbetade eleverna med problemlösning på matematiklektionen. De samarbetade i smågrupper och tyckte uppgifterna var roliga och kluriga. De ser redan fram emot nästa fredag när vi fortsätter detta arbete.

Matematik kapitel 2

v. 40 s. 62-73

v. 41 s. 74-85

v. 42 s. 86-99

v. 43 s. 100-111

v. 45 s. 112-117

v. 46 prov + repetition

Kunskapskrav

Har grundläggande kunskaper om begreppen liknämnig, olika nämnare, tal i bråkform, heltal, tal i blandad form.

Väljer fungerande matematisk metod för addition och subtraktion av tal i bråkform.

Använder bild som matematisk uttrycksform.

Växlar mellan tal i bråkform och tal i blandad form.

Använder kunskaper om att förkorta bråk i välkända sammanhang.

Använder en fungerande metod för att förkorta bråk.

Har grundläggande kunskaper om att förkorta bråk.

Använder fungerande metoder för att utföra beräkningar i addition och subtraktion med liknämniga bråk.

Väljer och använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med tal i bråkform.

Förstår frågan och formulerar ett uttryck. Bedömer rimligheten i svaret.

Använder fungerande metod för att multiplicera bråkats med heltal.

Använder fungerande metoder för att dividera ett bråk med ett heltal.

Använder bråk som del av helhet, del av antal och del av värde i välkända sammanhang.

Visar, använder och uttrycker sambandet andel, del och helhet t.ex. Om 1/3 av något är 6 är helheten 18.

Matematik kapitel 1

v. 34 s. 6-13

v. 35 s. 14-25

v. 36 s. 26-37

v. 37 s. 38-49

v. 38 s. 50-61

v. 39 prov+repetition

Kunskapskrav

Använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar.

Använder matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Använder sambanden mellan olika räknesätt.

Använder fungerande metoder för huvudräkning.

Använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar i de fyra räknesätten.

Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter.

Förstår att obekanta tal kan betecknas med en symbol t.ex. en bokstav som kan anta olika värden.

Förstå likhetstecknets betydelse.

Redovisa sin lösning och använder sig av matematikens utrycksformer, bild, text och matematiska symboler.

Förstår frågan och formulerar ett uttryck. Bedömer rimligheten med svaret.

Använder enkla prioriteringsregler t.ex. beräkning multiplikation före addition.

Väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.

Utför multiplikation med 10, 100 och 1000.

Utnyttjar beräkningar i ett talområde i ett utökat talområde.

Förstår restens innebörd vid division.

 

© 2017 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑