Vi är en glad och kunskapstörstande klass på Sörgårdsskolan i Skillingaryd. Vi är 30 elever i klass 6C, 16 pojkar och 14 flickor. Våra klasslärare heter Lina och Maria. Vi brinner för kunskap och möter skolans utmaningar som riktiga eldsjälar!

Vårt syfte med att klassblogga är att skapa naturliga mottagare till vårt skrivande. Det ska skapa stimulans och motivation för vårt livslånga lärande.  Genom att klassblogga blir vi mer medvetna om vad och hur vi kan skriva och tillsammans hjälps vi åt att vara kritiska granskare av texter. Våra föräldrar får, genom vår klassblogg, på ett enkelt och kontinuerligt sätt inblick i vår skolvardag samt vilken oerhörd kunskap som vi idag har och i framtiden kommer att erövra.

Skolan har flertalet uppdrag men de vi tycker vår bloggande än mer fördjupar är följande:

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.”

”Eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.”

I ämnet svenska ska vi utveckla kunskaper i tal, skrift och lära oss att  anpassa vårt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang. Med en egen klassblogg utvecklar vi får förmåga att skriva och vi har alltid en naturlig mottagare.

Vi skapar vårt material själva och de gånger vi använder oss av bokomslag är vi mycket noga med att kontakta förlag för att få tillstånd att publicera. De material vi lägger ut är vårt eget och får endast användas efter kontakt med oss. Vår blogg går under CC-licensen: erkännande, inga bearbetningar och icke kommersiell användning.

Genom att arbeta med klassblogg har vi utvecklat vårt skrivande. Vi har lärt oss att formulera bättre meningar, förbättrat vår stavning samt utvecklat vår förmåga att skriva till olika mottagare. Vi har fått en djupare insikt i hur man publicerar saker på internet samt de regler som finns kring detta. Vi har utvecklat vår förmåga i att källkritiskt granska den fakta vi använder oss av i våra texter.

Vi anser att vi är värda att vinna ett pris i webbstjärnan 2018 eftersom att vi kontinuerligt har använt bloggen som ett redskap för att visa vad vi arbetar med samt vad vi har lärt oss. Vi har använt oss av olika arbetssätt såväl egna skrivna texter, foto, egenproducerade teckningar, filmer, greenscreen – och allt detta i flertalet ämnen. Genom att använda oss av bloggen har vi lockat ytterligare elever till att följa inlägg samt även kommentera, vilket visar på ett engagemang som rört sig utanför vårt klassrum. Vår klassblogg har blivit ett naturligt samtalsämne där vi alla hjälps åt utveckla dess innehåll, allt för att locka till vidare läsning.

Vi är eldsjälarna som brinner för kunskap – vi låter aldrig lågan slockna!