Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Religionsuppdrag v. 45

Lyssna på Utkik Religion sid. 34-44, 14-31, 54-73.

Sammanfatta kortfattat syskonreligionerna genom att svara på följande frågor. Tänk på att på de flesta frågor räcker det att skriva ett ord:

Vad kallas anhängarna?

Hur gammal är religionen?

Vilka gudar förekommer i religionen?

Vad kallas den heliga skriften?

Vad kallas den heliga byggnaden?

Nämn en viktig person i religionerna.

Vad kallas religionens ledare?

Vika högtider finns inom religionen?

Vilken symbol har de olika religionerna?

Hur ser de olika religionerna på livet efter döden?


Prenumerera på nya blogginlägg

31 kommentarer

 1. Kristendomen

  Kristna
  Ca 2000 år sedan
  Gud i tre former: fadern, sonen och den heliga anden
  Bibeln
  Kyrka
  Messias
  Jesus
  Påsk, Jul, pingst och fastan
  Kors
  Man tror att man kommer upp i himmeln om man varit snäll och till helvetet om man varit stygg.

  Judendomen

  Judar
  över 4000 år
  Gud (kallar honom herren)
  Tanakh
  Synagoga
  David
  Abraham
  Sabbat, Pesach, sukkot och Jom Kippur
  Menora (är som en ljusstake med 7 armar)
  Att man kommer till gud eller att man stannar som ande

  Islam

  Muslimer
  500-600 e.kr
  Allah
  Koranen
  Moské
  Muhammed
  Muhammed
  Ramadan och vallfärden
  Halvmåne med en stjärna i

 2. Kristendomen

  1. Kristna
  2. Ungefär 2000 år sedan.
  3. Gud finns i tre olika former: sonen, Fadren och den heliga aden.
  4. Bibeln
  5. Kyrka
  6. Messias
  7. Jesus
  8. Påsk, jul, fastan och pingst.
  9. Kors
  10. Dom kristna tror att om man har varit snäll får man åka upp till himlen men om inte har varit snäll då för man åka till helvetet.

  Judendomen

  1. Över 4000 år
  2. Gud men dom kallar han Herren.
  3. Tanakh
  4. Synagoga
  5. David
  6. Abraham
  7. Sabbat, sukkot, pesach och jom kippur
  8. Menora
  9. Judarna tänker att man åker till Gud eller att man stannar som en ande.

  Islam

  1. Muslimer
  2. 500-600 år
  3. Allah
  4. Koranen
  5. Moskén
  6. Muhammed
  7. Muhammed
  8. Ramadan och vallfärden
  9. Halvmåne med en stjärna i den

 3. Kristendomen:
  1. Anhängarna kallas/heter ”Kristna”.
  2. Religionen är ca 2000 år gammal.
  3. Gudarna som förekommer i religionen är ”Gud” (fadern, sonen och den heliga anden).
  4. Den heliga texten heter ”Bibeln”.
  5. Den heliga byggnaden är ”Kyrkan”.
  6. En viktig person inom religionen är ”Messias”.
  7. Religionens ledare är ”Jesus”
  8. Högtider: Påsk, Jul, pingst och fastan.
  9. Den heliga symbolen är ”Korset”
  10. De kristna tror egentligen att man kommer till himlen efter livet här på jorden, om man varit snäll eller elak. Men texten visar på att om man varit snäll så kommer man till himlen och om man inte skött sig bra så kommer man till helvetet.

  Judendomen:
  1. Anhängarna kallas heter ”Judar”.
  2. Religionen är över 4000 år gammal.
  3. Guden som förekommer är ”Gud ” (kallas för herren).
  4. Heliga texten kallas för ”Tanakh”.
  5. Den heliga byggnaden är ”Synagogan”.
  6. En viktig person är ”David”.
  7. Religionens ledare är ”Abraham”.
  8. Högtider: Sabbat, Pesach, sukkot och Jom Kippur
  9. Symbol: Menora (ljusstake med 7 armar)
  10. Tankar på döden: Att man kommer till gud eller stannar som ande.

  Islam:
  1. Anhängarna kallas/heter ”Muslimer”.
  2. Religionen uppkom ca 500-600 e.kr.
  3. Guden som förekommer är ”Allah”.
  4. Den heliga texten kallas ”Koranen”.
  5. Den heliga byggnaden är ”Moskén”.
  6. En viktig person inom religionen är ”Muhammed”.
  7. Religionens ledare heter ”Muhammed”
  8. Högtider: Ramadan och vallfärden.
  9. Symbolen föreställer en halvmåne med en stjärna inuti.

 4. Kristendomen
  1. De kallas för ”kristna”.
  2. Kristendomen är ungefär 2000 år gammal.
  3. Kristendomens Gud kan visa sig i tre olika former (Fadren, sonen och den heliga anden).
  4. Den kallas för bibeln.
  5. Den kallas för kyrkan.
  6. En viktig person inom kristendomen är ”Messias”.
  7. Ledaren kallas/heter Jesus.
  8. Det finns påsk, pingst, jul och fastan.
  9. Kristendomens symbol är ett kors.
  10. I kristendomens tro kommer man till himlen om man varit snäll, om man varit elak kommer man till helvetet.

  Judendomen
  1. De kallas för ”judar”.
  2. Judendomen är över 4000 år gammal.
  3. Judendomens Gud kallas/heter ”Herren”.
  4. Den kallas för ”Tanakh”.
  5. Den kallas för ”synagoga”.
  6. En viktig perso inom judendomen är ”david”.
  7. Ledaren i judendomen är ”Abraham”.
  8. Högtider inom judendomen är (Sabbat, Pesach, Sukkot och Jom kippur).
  9. Judendomens symbol kallas för Menora och är en ljusstake med sju armar.
  10. Inom judendomen tror man att man stannar hos Gud eller stannar som ande.

  Islam
  1. De kallas för ”muslimer”.
  2. Islam uppkom ungefär 500-600 e.kr.
  3. Islams Gud kallas/heter ”Allah”.
  4. Den heliga skriften kallas för ”koranen”.
  5. Den heliga byggnaden kallsa för ”moskén”.
  6. En viktig person inom islam är ” Muhammed”.
  7. Islams ledare är ”Muhammed”.
  8. Högtider inom islam är Ramadan och vallfärden.
  9. Islams symbol föreställer en halvmåne med med en mindre stjärna inuti.

 5. Kristendomen

  1 Anhängarna i kristendomen heter ”Kristina”.
  2 Relilionen är ungefär 2000 år gammalt.
  3 Dom gudarna som förekommer i kristendomen är ”Gud” ( Fadern, sonen och den heliga anden.
  4 Den heliga texten i kristendomen är ”Bibeln”.
  5 Den heliga byggnaden kallas för ”Kyrkan”.
  6 En viktig person inom kristendomen är ”Messias”.
  7 Kristendomens ledare är ”Jesus”.
  8 Kristendomens högtider är: Jul, påsk, pingst och fastan.
  9 Den heliga symbålen är ”korset”.
  10 Dom kristna tror på att om man har varit snäll så får man åka upp till himlen och om man har varit dom så fick man åka till helvättet.

  Judendomen

  1 Anhängarna kallas för ”Judar”.
  2 Religionen är mer än 4000 år gammalt.
  3 Guden som är i judendomen kallas för ”Herren”.
  4 Den heliga texten inom judendomen kallas för ”Tanakh”.
  5 Den heliga byggnaden inom judendomen kallas för ”Synagogan”.
  6 En viktig person i judendomen är ”David”.
  7 Ledaren i denna religionen är ”Abraham”.
  8 Judarnas högtider är, Sabbat, Pesach, Sukkot och Jom Kippur.
  9 Deras symbol: ”Menorca” (en ljusstake med 7 ljus).
  10 Dom tror att man kommer till ”Gud” eller stannar som en ande.

  Islam

  1 Anhängarna kallas för ”muslimer”.
  2 Religionen uppstod för ca 500-600 e.kr.
  3 Guden som är i Islam är ”Allah”.
  4 Den heliga texten inom Islam är ”Koranen”
  5 Den heliga byggnaden heter ” Moskén”.
  6 En viktig person inom denna religionen är ”Muhammed”.
  7 Religionens ledare heter ”Muhammed”.
  8 Deras högtider är: Ramadan och Vallfärden.
  9 Deras symbol är en halvmåne med en stjärna i mitten.

 6. Kristendomen

  1. Dom som är med i kristendomen kallas för kristna.
  2. Ungefär 2000 tusen år gammal.
  3. Fadern, sonen och den heliga Anden.
  4. Den heliga texten heter Bibeln.
  5. Kyrka.
  6. Jesus.
  7. Påsk, jul ,pingst och fastan.
  8. Det är korset.
  9. De goda till himeln och de onda till helvetet.

  Islam

  1. Dom som är med i islam heter muslimer.
  2. 500—600 år efter Kristus.
  3. Allah.
  4. Koranen.
  5. Moské.
  6. Mohamed.
  7. Mohamed.
  8. Ramadan och vallfärden.
  9. Symbolen är en halvmåne med en stjärna i mitten.
  10. Goda till paradiset med Allah. Ej levt efter deras tro blir man straffad.

  Judendomen

  1. Kallas för judar.
  2. Ungefär 4000 år sedan.
  3. Guden kallas för Herren
  4. Tanakh.
  5. Synagoga.
  6. Det är David.
  7. Abraham.
  8. Pesach, Sukkot och Jum kippur
  9. Menoran.
  10. God åker till Gud eller stannar som Andé.

 7. Glömde den viktigaste personen som heter Mesias.

 8. I kristendomen

 9. KRISTENDOMEN:

  1. Inom den kristna tron kallas anhängarna till religionen kristna.

  2. Religionen är cirka 2000 år gammal då den uppstod år 0.

  3. Den kristna tron är monoteistisk vilket innebär att religionen endast riktas mot en gud. Guden påstås däremot vara treenig i tre olika former: fadern, sonen och den heliga anden.

  4. Den heliga skriften inom religionen kallas Bibeln och har sitt namn efter det grekiska ordet biblos vilket ungefär betyder böcker på svenska.

  5. Kyrka är namnet på den heliga byggnaden inom den kristna tron. Dit går religionens anhängare för att samlas, sjunga psalmer och be till Gud.

  6. En viktig person inom religionen är bland annat Messias. Enligt den kristna tron påstås han vara Jesus.

  7. Religionens ledare är Jesus, Guds son. Enligt den kristna tron påstås han vara Gud i en av de olika formerna, i det här fallet ” sonen”.

  8. Högtiderna inom religionen kallas för jul, påsk, pingst och fasta.

  9. Symbolen i den kristna tron är korset som visar på Jesus dödsplats där han korsfästes.

  10. Enligt texten tror de kristna på att de snälla kommer upp till himlen efter döden medan de stygga och elaka hamnar i helvetet.

  JUDENDOMEN:

  1. Anhängarna i religionen kallas judar.

  2. Den judiska tron är ett av de äldsta och är därför kring 4000 år gammal.

  3. Judendomen är precis som Kristendomen, monoteistisk och tror därför endast på en gud. Guden de ber till är desamma som de kristnas men de olika religionerna har olika uppfattningar kring Jesus. Judendomen har därför ingen
  treenighets tro då kristendomen är ensam med detta.

  4. Den heliga skriften inom judendomen kallas Tanakh där alla berättelser kring judendomen är samlad i en enda bok. Skriftens namn är en förkortning på de hebreiska namnen på samlingens tre olika delar.

  5. Religionens heliga byggnad kallas Synagoga och har samma funktion som kristendomens kyrka.

  6. Eftersom de gamla berättelserna i Tanakhan är väldigt viktiga för det judiska folket förekommer det många viktiga personer inom religionen. En av dom var David som besegrade Goliat som liten och nedvärderad.

  7. Religionens stamfader räknas som Abraham och är också därför de judiska folkets ledare. Av Gud fick Abraham ett uppdrag och löfte om att lämna sitt eget land och få ett nytt med ett eget folk. Han gjorde som Gud sa och har därför blivit viktig för de judiska folket och har skapat en grund till dess historia.

  8. Högtiderna inom religionen är sabbat, pesach, sukkot och Jom Kippur.

  9. Judendomen har flera olika symboler som står för religionen. Den av dom som förekommer i texten är däremot den sjuarmade ljusstaken Menora.

  10. Judar tror att man åker upp till Gud efter döden eller stannar som ande.

  ISLAM:

  1. De som tillhör religionen kallas muslimer.

  2. Islam uppstod 500- 600 år innan Kristus och växte snabbt fram efter Muhammeds död.

  3. För muslimer är det viktigt att tro endast på en enda gud. Guden anhängarna ber och tror på är samma som i judendomen och kristendomen men har ett annat namn. Guden kallas för Allah, vilket är ett arabiskt ord som betyder Gud.

  4. Islams heliga skrift kallas Koranen och är skriven av Muhammeds fru Khadija. Koranen är baserad på Muhammeds första uppenbarelse, då en ängel kom med ett budskap. Muhammed tog hjälp av sin fru, och tillsammans skrev dom Koranen, än idag Islams heliga skrift.

  5. Den heliga byggnaden inom den islamska tron kallas för Moské. Där samlas muslimerna för att be till Allah på ett speciellt sätt.

  6. En viktig person i religionen förutom Muhammed må vara hans dotter, Fatima som kom att betyda mycket för det islamiska folket.

  7. Muhammed som nämns i texten ett antal gånger är Islams ledare. Muhammed påstår vara Guds profet och betyder mycket för religionen då han grundade den 500- 600 år före Kristus.

  8. Islams högtider är ramadan och vallfärden.

  9. Symbolen för religionen är en halvmåne och en liten stjärna jämte.

  10. Inom Islam finns det många uppfattningar kring livet efter döden. En av dessa är att den döda skickas till Gud där han bestämmer om anhängaren har varit ond eller god. Detta kallas för Yttersta domens dag då det bestäms om den döde ska till paradiset eller helvetet.

 10. Kristendomen
  1: De kallas för Kristna.
  2: Kristendomen är ungefär 2000 år gammal.
  3: Guden inom kristendomen kan visa sig som tre olika ting ”fadern” ”sonen” och den ”heliga anden”.
  4: Den kallas för Bibeln.
  5: Det är kyrkan.
  6: En viktig person inom kristendomen är ”Mesias” .
  7: Ledaren kallas för Jesus.
  8: Det finns påsk, pingst, jul och fastan.
  9: Kristendomens symbol är ett kors.
  10: I kristendomens tro kommer man till himlen om man varit snäll, om man varit elak kommer man till helvetet.

  Islam
  1: De kallas muslimer.
  2: Den är 500-600 år gammal.
  3: Muslimernas Gud kallas för ”Allah”.
  4: Den heliga skriften kallas för ”Koranen”.
  5: Muslimernas heliga byggnad kallas för ”Moské”
  6: En viktig person inom denna religionen är ”Muhammed”.
  7: Muslimernas ledare kallas för ”Muhammed”.
  8:Högtider inom islam är Ramadan och vallfärden.
  9: Symbolen för Islam är en halvmåne med en stjärna i ringen.
  10: Inom Islam finns det många uppfattningar kring livet efter döden. En av dessa är att den döda skickas till Gud där han bestämmer om anhängaren har varit ond eller god. Detta kallas för Yttersta domens dag då det bestäms om den döde ska till paradiset eller helvetet.

  Judendomen
  1: De kallas för Judar
  2: Judendomen är omkring 4000 år gammal.
  3: Judendommens Gud kallas för Herren.
  4: Den kallas för ”Tanakh”.
  5: Den kallas för ”Synagogan”
  6: 6. En viktig perso inom judendomen är ”david”.
  7: Ledaren i Judendomen är ”Abraham”
  8: Högtider inom judendomen är (Sabbat, Pesach, Sukkot och Jom kippur).
  9: 9. Judendomens symbol kallas för Menora och är en ljusstake med sju armar.
  10: De tror att man blir en ande hos Gud.

 11. Kristendomen

  1. Anhängarna inom kristendomen kallas för kristna.
  2. Kristendomen är ungefär 2000 år gammal.
  3. Det är Gud som förekommer i kristendomen.(Fadern,sonen och den helige anden).
  4. Den heliga texten kallas för Bibeln.
  5. Den heliga byggnaden heter kyrka.
  6. Religionens ledare heter Jesus.
  7. Högtiderna är Påsk, Jul ,Pingst och Fastan.
  8. Den heliga symbolen är korset.
  9. De kristna tror att man kommer till himlen efter döden, men om man har gjort onda gärningar kan man komma till helvetet.

  Islam

  1. Anhängarna inom islam kallas för muslimer.
  2. Religionen uppstod 500-600 år e.kr.
  3. Islams gud kallas Allah.
  4. Den heliga skriften kallas Koranen.
  5. Islams heliga byggnad heter moské.
  6. En viktig person inom islam är Mohammed.
  7. Islams ledare heter Mohammed.
  8. Högtiderna är Ramadan och Vallfärden.
  9. Deras symbol är en halvmåne med en stjärna i mitten.
  10. Det finns många påståenden om vart man hamnar efter döden , men ett påstående är att man kommer till det så kallade paradiset.

  Judendomen

  1. Judendomens anhängare kallas för judar.
  2. Judendomen uppstod för ungefär 4000 år sedan.
  3. Deras gud kallas för Herren.
  4. Den heliga skriften kallas Tanakh.
  5. Den heliga byggnaden heter synagoga.
  6. En viktig person inom judendomen är David.
  7. Deras ledare heter Abraham.
  8. Högtiderna är Sabbat, Pesach, Sukkot och Jum kippur
  9. Symbolen heter Menora och är en sjuarmad ljusstake.
  10. Judarna tror att man blir en ande hos Gud.

 12. Kristendomen

  1. Kristna
  2. Ca 2000 år
  3. Gud förekommer ( fadern, sonen och den helige andern).
  4. Den kallas bibeln.
  5. Den kallas kyrka.
  6. En viktig person är Messias.
  7. Ledaren är Jesus.
  8. Högtiderna är Påsk, Pingst, Farsta och Jul.
  9. Symbolen är ett kors.
  10. Man tror att om man har varit snäll så kommer man till himmelen, men om man har varit stygg så kommer man till helvettet.

  Judendomen

  1. Judar
  2. Ca 4000 år
  3. Guden heter Herren.
  4. Tanakh
  5. Byggnaden kallas för Synagoga.
  6. En viktig person är David.
  7. Ledaren heter Abraham.
  8. Högtiderna är Sabbat, Pesach, Sukkot och Jum kippur.
  9. Symbolen är Menora ( En sjuarmad ljusstake)
  10. De tror att man blir en ande hos Gud.

  Islam

  1. Muslimer
  2. Religonen uppstod ca 500-600 år e.kr.
  3. Guden kallas Allah.
  4. Koranen
  5. Moské
  6. En viktig person är Mohammed.
  7. Ledaren kallas Mohammed.
  8. Högtiderna är Vallfärden och Ramadan.
  9. Symbolen är en halvmåne med en stjärna i.
  10. Dom tror att man kommer till något som kallas för Paradiset.

 13. Kristendomen
  1. Kristina.
  2. Ca 2000 år sedan.
  3. Gud förekommer i tre olika former (fadern, sonen och den heliga anden)
  4. Den kallas ”bibeln”.
  5. Den kallas ”kyrkan”.
  6. En viktig person är ”Messias”.
  7. Ledaren är ”Jesus”.
  8. Högtiderna är Påsk, pingst, fastan och jul.
  9. Symbolen är ”korset”.
  10. Man tror att man kommer till himmelen ifall man varit snäll och till helvetet ifall man varit elak/stygg.

  Judendomen
  1. Judar.
  2. Ca 4000 år sedan.
  3. Guden äheter ”Herren”.
  4. ”Tanakh.”
  5. Den kallas ”synagoga”.
  6. En viktig person är ”David”.
  7. Ledaren är ”Abraham”.
  8. Högtiderna är Sabbat, Pesach, Sukkot och Jumkippur.
  9. Symbolen är ”Menora”. Det är en sjuarmad ljusstake.
  10. De tror att man blir en ande hos ”Gud.

  Islam
  1. Muslimer
  2. Ca 500-600 år e.kr.
  3. Den kallas ”Allah”.
  4. Koranen
  5. Moské
  6. En viktig person är ”Mohammed”.
  7. Ledaren kallas ”Mohammed.
  8. Högtiderna är Vallfärden och Ramadan.
  9. Symobolen är ”halvmånen”. Det är även en stjärna i ”halvmånen”.
  10. De tror att det kommer till ”paradiset”.

 14. Kristendomen
  1. Anhängarna i kristendomen kallas för Kristna.
  2. Religionen är ungefär 2000 år gammal.
  3. I kristendomen så tror människor bara på en Gud och han förekommer(fadern, sonen oh dem helige anden.)
  4. Heliga skrifter heter Bibeln.
  5. Den heliga byggnaden heter kyrka.
  6. En viktig person i kristendomen heter Messias.
  7. Kristendomens ledare heter Jesus som är Guds son.
  8. Inom kristendomen så finns det flera högtider som kallas för Jul, Påsk, Pingst och
  Fasta.
  9. Kristendomens symbol är kors.
  10. Efter döden så tror kristna att man går upp till himmelen om man var snäll och om man har varit ond så går man till helvettet.

  Judendomen
  1. Anhängarna i judendomen kallas för judar.
  2. Religionen är ungefär 4000 år gammal.
  3. Deras Gud kallas för Herren.
  4. Den heliga skrftet i judendomen kallas för Tanakh.
  5. Den heliga byggnaden kallas för Synagoga.
  6. Viktig person i judendomen är David.
  7. Judendomens ledare heter Abraham.
  8. I judendomen så finns det flera högtider som kallas för Jum kippur, Sabbat, Sukkot och Pesach.
  9. Judendomens symbol är sjuarmad ljusstake, som heter Menora.
  10. Efter döden så tror judar att man blir en ande hos Gud.

  Islam
  1. De kallas för muslimer.
  2. Religionen är ungefär 500-600 år gammal.
  3. Deras Gud kallas för Allah.
  4. Den heliga skriftet kallas för Koranen.
  5. Den heliga byggnaden kallas för moské.
  6. En viktig person i judendomen är Mohammed.
  7. Ledaren i judendomen är Mohammed.
  8. Högtiderna i judendomen kallas för Ramadan och Vallfärden.
  9. Symbolen i Islam är en halvmåne och en stjärna.
  10. Efter döden så tror människor i Islam att de kommer till paradiset.

 15. fotbollstjejen

  6 november, 2017 at 18:50

  Kristendomen

  1. Kristna
  2. Ungefär 2000 år gammal.
  3. Gud är i tre olika former ( fadern, sonen och den heliga anden)
  4. Bibeln
  5. Kyrka
  6. Messias
  7. Jesus
  8. Jul, påsk, fastan och pingst.
  9. Kors
  10. Kristna tror att om man varit snäll kommer man till himmlen och om man varit elak kommer man till helvetet.

  Islam

  1. Muslimer
  2. 500-600 år gammal
  3. Allah
  4. Koranen
  5. Moské
  6. Mohammed
  7. Mohammed
  8. Ramadan och vallfärden
  9. Stjärna och halvmåne
  10. Muslimerna tror att man kommer till paradiset när man dör.

  Judendomen

  1. Judar
  2. 4000 år gammal
  3. Gud förekommer men man tycker att han är så helig att man kallar honom Herren .
  4. Tanakh
  5. Synagoga
  6. En viktig person är ”David”.
  7. Ledaren är ” Abraham”.
  8. Pesach, Sabbat, Sukkot och jum kippur.
  9. Menora är en sju armad ljusstake.
  10. Judar tror att man blir en ande hos Gud.

 16. Islam.
  1 De kallas för muslimer.
  2 Regionen är 600 år gammal.
  3 Guden kallas för Allah.
  4 Deras heliga skrift kallas för koranen
  5 Deras heliga byggnad kallas för moské.
  6 Mohammed är en viktig profet i Islam.
  7 Ledaren i islam heter Mohammed.
  8 Högtiderna heter Ramadan och Vallfärden.
  9 Symbolen i Islam är en halvmåne med en stjärna i.
  10 När de dör så tror de att de kommer till paradiset.

  Judendomen.

  1 judendomens folk kallas för judar.
  2 Regionen är 400 år gammal.
  3 Deras gud kallas för herren.
  4 Tonakh
  5 Heligbyggnad är Synagoga.
  6 David
  7 Abraham
  8 Davidsstjärnan och menora
  9 Tror att man man blir en ande.

  Kristendomen.
  1 Kristna
  2 Religionen är ungefär 2000 år gammal.
  3 I kristendomen så tror människor bara på en Gud och han heter fadern, sonen och den helige anden.
  4 Biblen
  5 Den kallas för kyrkan.
  6 En väldigt viktig person i kristendomen heter Messias.
  7 Kristendomens ledare heter Jesus och han är Guds son.
  8 Påsk, Pingst, Jul, Fasta
  9 Kristendomens symbol är ett kors.
  10 kristna tror att du kommer till himlen.

 17. Kristendomen:

  1. Anhängarna till kristendomen kallas kristna.
  2. Kristendomen är cirka 2000 år gammal.
  3. Den kristna guden förekommer i tre olika former. Han kan förekommer i fadern, sonen och den heliga anden. Dessa tre former kallas för treenigheten.
  4. Den heliga skriften kallas för Bibeln.
  5. Den heliga byggnaden heter kyrkan.
  6. En viktig person är Messias. Han påstods vara Jesus.
  7. Ledaren i kristendomen kallas för Jesus. Han har en väldigt viktig roll. Han undervisade människorna om Gud till exempel.
  8. Man firar Påsk, Jul, Fasta, och Pingst.
  9. Symbolen kallas för ”Korset”. Det var på ett kors som Jesus dog.
  10. De kristna tror att man kommer till himmeln eller till helvetet.

  Judendomen:

  1. Anhängarna kallas för Judar.
  2. Denna religion är cirka 4000 år gammal. Den är alltså 2000 år äldre än Kristendomen.
  3. Denna gud kallas för bara för Herren. Han anses vara så helig att han inte har ett specifikt namn.
  4. Den heliga skriften kallas för Tanakh.
  5. Den heliga byggnaden kallas för Synagoga.
  6. En viktig person är David. En symbol som finns är Davidstjärnan, den är inte så vanlig idag eftersom judarna fick bära den på andra världskriget. De blev dödade under kriget och vill därför inte bära den.
  7. Ledaren kallas för Abraham.
  8. Man firar Pesach, Sabbat, Sukkot och Jum kippur.
  9. Deras symbol idag är Menoran, en sjuarmad ljusstake.
  10. De tror att man blir en ande hos deras gud.

  Islam:

  1. De som är anhängare till denna religion kallas för Muslimer.
  2. Denna religion har funnits sedan 500-600 år f.kr.
  3. Deras gud kallas för Allah.
  4. Den heliga skriften kallas för Koranen.
  5. Deras heliga byggnad kallas för Moské.
  6. En viktig person i deras religion är Muhammed.
  7. Ledaren kallas för Muhammed.
  8. Inom Islam firar man Ramadan och Vallfärden.
  9. Deras symbol är en halvmåne och en stjärna.
  10. Efter döden tror de att man kommer till ”Paradiset”.

 18. Jag menade förstås ”Kristna” och inte ”Kristina”. Det blev ett litet stav fel som jag inte såg föns nu.

 19. Kristendomen
  1. Dom som tillhör kristendommen kallas för ”kristna”.
  2. Kristendomen är runt 2000 år gammal.
  3. Kristendomens Gud kan visa sig i tre former och de formerna är Fadren, sonen och den heliga anden
  4. Den heliga skriften kallas för bibeln.
  5. Den heliga byggnaden kallas för kyrkan.
  6. En viktig person inom kristendomen är ”Messias”.
  7. Ledaren heter Jesus.
  8. Det finns påsk, pingst,fastan och jul.
  9. Kristendomens symbol är ett kors.
  10. I kristendomens tro kommer man till himlen om man varit snäll, om man varit dum kommer man till helvetet. (Med dum menas inte att man typ har svårt eller kanske gjort nån lite illa. Det är mer allvarliga saker)

  Judendomen
  1. Dom som tillhör judenkallas för ”judar”.
  2. Judendomen är över 4000 år gammal.
  3. Judendomens Gud kallas/heter ”Herren”.
  4. Den kallas för ”Tanakh”.
  5. Den kallas för ”synagoga”.
  6. En viktig perso inom judendomen är ”david”.
  7. Ledaren i judendomen är ”Abraham”.
  8. Högtider inom judendomen är (Sabbat, Pesach, Sukkot och Jom kippur).
  9. Judendomens symbol kallas för Menora och är en ljusstake med sju armar.
  10. Inom judendomen tror man att man stannar hos Gud eller stannar som ande.

  Islam
  1. De kallas för ”muslimer”.
  2. Islam uppkom ungefär 500-600 e.kr.
  3. Islams Gud kallas/heter ”Allah”.
  4. Den heliga skriften kallas för ”koranen”.
  5. Den heliga byggnaden kallsa för ”moskén”.
  6. En viktig person inom islam är ” Muhammed”.
  7. Islams ledare är ”Muhammed”.
  8. Högtider inom islam är Ramadan och vallfärden.
  9. Islams symbol föreställer en halvmåne med med en mindre stjärna inuti.

 20. 1. Dom som tillhör kristendommen kallas för ”kristna”.
  2. Kristendomen är runt 2000 år gammal.
  3. Kristendomens Gud kan visa sig i tre former och de formerna är Fadren, sonen och den heliga anden
  4. Den heliga skriften kallas för bibeln.
  5. Den heliga byggnaden kallas för kyrkan.
  6. En viktig person inom kristendomen är ”Messias”.
  7. Ledaren heter Jesus.
  8. Det finns påsk, pingst,fastan och jul.
  9. Kristendomens symbol är ett kors.
  10. I kristendomens tro kommer man till himlen om man varit snäll, om man varit dum kommer man till helvetet. (Med dum menas inte att man typ har svårt eller kanske gjort nån lite illa. Det är mer allvarliga saker)

  1. Dom som tillhör judendommen kallas för ”judar”.
  2. Judendomen är över 4000 år gammal.
  3. Judendomens Gud kallas/heter ”Herren”.
  4. Den kallas för ”Tanakh”.
  5. Den kallas för ”synagoga”.
  6. En viktig perso inom judendomen är ”david”.
  7. Ledaren i judendomen är ”Abraham”.
  8. Högtider inom judendomen är (Sabbat, Pesach, Sukkot och Jom kippur).
  9. Judendomens symbol kallas för Menora och är en ljusstake med sju armar.
  10. Inom judendomen tror man att man stannar hos Gud eller stannar som ande.

  1. De kallas för ”muslimer”.
  2. Islam uppkom ungefär 500-600 e.kr.
  3. Islams Gud kallas/heter ”Allah”.
  4. Den heliga skriften kallas för ”koranen”.
  5. Den heliga byggnaden kallsa för ”moskén”.
  6. En viktig person inom islam är ” Muhammed”.
  7. Islams ledare är ”Muhammed”.
  8. Högtider inom islam är Ramadan och vallfärden.
  9. Islams symbol föreställer en halvmåne med med en mindre stjärna inuti.

 21. Kristendomen

  1. De kallas kristna.
  2. Religionen är ungefär 2000 år.
  3. Det förekommer en Gud men som visas sig som tre. (Fadern, sonen och den helige anden)
  4. Den heliga skriften kallas bibeln.
  5. Kyrkan är den heliga byggnaden.
  6. En viktig person är Messias.
  7. Religionens ledare är Jesus.
  8. Det finns några högtider och det är dessa: påsk, jul, pingst och fastan.
  9. Kristendomens symbol är korset.
  10. Kristendomarna ser såhär på döden: Antingen kommer man till himlen eller helvetet. Om man har varit en god människa så kommer man till himlen. Har man inte varit en god människa kommer man att komma till helvetet.

  Judendomen

  1. De kallas för judar.
  2. Judendomen är 4000 är gammal.
  3. Guden som förekommer är ”herren” (Gud)
  4. Tanakh är judendomarnas heliga skrift.
  5. Den heliga byggnaden är synagogan.
  6. David och Mose är viktiga personer i judendomen.
  7. Judarnas ledare är Abraham.
  8. Högtiderna är: Pesach, Jom kippur, Sabbat och Sukkot.
  9. Judarnas symbol är menora (den sjuarmade ljusstaken).
  10. Judarna tänker inte så mycket på döden då de lever just nu. När de väl dör så tror de att de antingen stannar kvar här på jorden som en ande eller åker upp till himlen.

  Islam

  1. De kallas för muslimer.
  2. Ungefär 500-600 år e.kr.
  3. Allah är den hud som förekommer.
  4. Koranen är muslimernas heliga skrift.
  5. Moskén är den heliga byggnaden.
  6. Muhammed är en viktig person.
  7. Muhammed var även religionens ledare.
  8. Högtiderna är Ramadan och Vallfärden.
  9. En halvmåne med en stjärna är islams heliga symbol.
  10. Muslimer tror på ett liv efter döden. Det sägs att om man har levt rätt så kommer man till paradiset där Allah finns. Har man inte levt rätt kommer att straffas.

 22. KRISTENDOM

  Medlemmar till kristendomen

  2000 år

  Fadern, sonen och den heliga anden

  Bibeln

  Kyrka

  Messias

  Jesus

  Påsk, jul, fastan och pingst

  Korset

  De som vart elaka far till helvetet när de dör. De som varit snälla kommer till himmeln när de avlidit.

  JUDENDOM

  Medlemmar till judendomen

  4000 år

  Gud, men kallas för Herren

  Tanakh

  Synagoga

  Mose

  Abraham

  Sabbat,pesach, Jom kippur och sukkot.

  Menora

  Judarna tänker inte på döden. De lever här just nu. Antingen stannar de här som ande eller åker upp till himmeln.

  ISLAM

  Medlemmar till islam

  500-600 e.kr

  Allah

  Koranen

  Moské

  Muhamed

  Muhamed

  Ramadan, vallfärden, Eid al-fitr och Eid al-adha

  En halvmåne med en stjärna bredvid

  De tror på ett live efter döden om de levt under Allahs regler. Har de inte levt rätt kommer de att straffas.

 23. Kristendomen
  1. Kristina
  2. Ca 2000 år sedan
  3. Gud kan visas i tre olika former:Fadern, sonern och den heliga anden.
  4. Bibeln’
  5. Kyrka
  6. Messias
  7. Jesus
  8. Jul, Påsk, Fastan och Pingst
  9. Kors
  10. Dom kristna tror att om man är snäll så kommer man till himlen (Paradiset) och om man är elak så kommer man till helvetet.

  Judendomen
  1. Judar
  2. 4000 år gammal
  3. Herren
  4. Tanakh
  5. Synagoga
  6. En viktig person i Judendomen är David
  7. Abraham
  8. Pesach, Sabbat, Sukkot och jum kippur
  9. Menora är en sjuarmad ljusstake
  10. Dom tror att dom blir en ande hos Gud

  Islam
  1. Muslimer
  2. 500-600 årgammal
  3. Allah
  4. Koranen
  5. Moske
  6. Mohammed
  7. Mohammed
  8. Ramadan och vallfärden
  9. Stjärna och en halvmåne
  10. Dom tror att när man dör så kommer man paradiset.

 24. Kristendom

  1. Kristna
  2. Kristendomen är 2000år gammal
  3. Gud är också fadern, sonen och den helige anden.
  4. Bibeln
  5. Kyrka
  6. Messias
  7. Jesus
  8. Jul, påsk, pingst och fastan.
  9. Korset
  10. De tror på himlen och helvetet.

  Judendom

  1. Judar
  2. 4000år gammal
  3. Gud som även kallas herre.
  4. Tanakh
  5. Synagoga
  6. Mose
  7. Abraham
  8. Sabbat, Pesach, sukkot.
  9. Menora
  10. Att man kommer till Gud eller stannar på jorden som en ande. De tänker inte så mycket på vad som händer efter döden.

  Islam

  1. Muslimer
  2. 500-600 år gammal
  3. Allah
  4. Koranen
  5. Moské
  6. Muhammed
  7. Muhammed
  8. Ramadan och vallfärden.
  9. Stjärna och halvmåne
  10. Att man kommer till paradiset.

 25. kristendomen
  1 kristina.
  2 i cirka 2000 år sedan.
  3 gud finns i 3 olika former fadern, sonen och heliga anden.
  4 bibeln.
  5 kyrkan.
  6 messias.
  7 Jesus.
  8 pingst är när Jesus dör. jul är när Jesus föddes. Fastan är när man äter mindre mat. Därför att Jesus åt inte heller så godsaker . på dom sista veckorna t.ex. godis tills semmeldagen där man äter fruktansvärt mycket Med semlor. Påsk.
  9 korset
  10 de kristna tänker/tror att om du som kristen är snäll får leva i paradiset i himmelen. Om du t.ex. är självisk och inte delar med dig av t.ex. maten du har och är elak. Så kommer du till helvetet.

  judendom
  1 judar.
  ca 4000 år sedan.
  3 herren.
  4tanakh

 26. 5 synagoga.
  6 viktig person =David.
  7 Abraham.
  8 Pesach, Sabbat, Sukkot , jum kippur
  9 menora=sju armad ljusstake.
  10 de tror att när man dör kommer man till paradiset hos gud.
  islam.
  1 muslimer.
  2 ca 500-600 år sedan.
  3 Allah.
  4 koran.
  5 moské.
  6 Mohammed.
  7 Mohammed.
  8 vallfärden.
  9 halvmåne, stjärna.
  10 det tror att när man dör=paradiset.

 27. KRISTENDOMEN

  Kristna
  Ca 2000år
  Tre former av Gud: Fadern, sonen och den heliga anden.
  Bibeln
  Kyrka
  Messias
  Jesus
  Påsk, jul, fastan och pingst
  Ett kors
  Man tror att man kommer till himmeln och lever ett andra liv där. Eller att man om man varit elak eller en ond peron kommer man ner till helvetet.

  JUDENDOM

  Judar
  Över 4000 år
  Gud (kallas herren)
  Tanakh
  Synagoga
  David
  Abraham
  Sabbat, sukkot, pesach och jom kippur.
  Menora (sju armad ljusstake)
  De tror man kommer till Gud eller att man stannar som en ande.

  ISLAM

  Muslimer
  Ca 500-600 år
  Allah
  Koranen
  Moské
  Muhammed
  Muhammed
  Ramadan och vallfärden
  De tror att om man varit ond eller elak kommer man att straffas. Har man varit god tror de att man kommer till en paradis där Allah finns.

 28. Kristendomen
  1. Kristna
  2. Ca 2000 år
  3. Gud i tre former: fadern, sonen och den heliga anden
  4. Bibeln
  5. Kyrkan
  6. Messias
  7. Jesus
  8. jul, påsk, fastan och pingst
  9. Kors (fisk)
  10. Om man har varit snäll i livet så kommer man till himmelen och om man har varit elak så kommer man till helvetet

  Judendomen
  1. Judar
  2. 4000 år gammal
  3. Herren
  4. Tanakh
  5. Synagoga
  6. David
  7.abraham
  8. Sabbat, pesach, sjukorsak och jun kippur
  9. En Davids stjärna
  10. De tror att man blir en ande hos Gud

  Islam
  1. Muslimer
  2. 500-600 år gammal
  3. Allah
  4. Koranen
  5. moske
  6. Mohamed
  7. Mohamed
  8. Ramadan och vallfärden
  9. En stjärna och en halvmåne
  10. Dom tror att om man dör så kommer man till paradiset

 29. KRISTENDOMEN
  1. Anhängarna kallas för kristna.
  2. Cirka 2000 år gammal.
  3. Jesus i former, (fadern, sonen och
  den heliga anden.
  4. Den heliga skriften kallas Bibeln.
  5. Den heliga byggnaden kallas för kyrka.
  6. En viktig person inom kristendomen är Mesias.
  7. Ledaren är Jesus.
  8. Högtiderna är Jul, pingst, påsk och fastan.
  9. Kristendomens symbol är korset.
  10. Inom kristendomen tror man oftast att man kommer till himmeln om man har vart snäll. Om man har vart stygg kommer man till helvetet.

  JUDENDOMEN
  1. Anhängarna kallas för Judar.
  2. Cirka 4000 år gammalt.
  3. Gud
  4. Den heliga skriften kallas tanakh.
  5. Den heliga byggnaden kallas för synagoga.
  6. En viktig person är David.
  7. Ledaren är Abraham.
  8. Högtiderna är sabbat, pechat, jumpkippur och sukkot.
  9. Inom judendomen är symbolen Menora. Även kallad den sjuarmadeljusstarken.
  10. De tror att man blir en ande hos Gud.

  ISLAM
  1. Anhängarna kallas för muslimer.
  2. Omkring 500 år.
  3. Allah
  4. Den heliga skriften kallas för Koranen.
  5. Den heliga byggnaden kallas för moské.
  6. En viktig person är Muhammed
  7. Ledaren är Muhammed
  8. Några högtider inom Islam är ramadan, och vallfärden.
  9. Islams symbol är en halvmåne och en minde stjärna.

 30. lockigachokladen

  7 november, 2017 at 21:01

  Kristendomen
  1. Alla kristendomens anhängare kallas för kristna.
  2. Religionen är cirka 2000 år gammal.
  3. Gud, Gud i tre olika former: Fadern, Sonen och den heliga Anden.
  4. Bibeln.
  5. Kyrkan.
  6. Messias.
  7. Jesus (Kristus).
  8. Några av de viktigaste traditionerna i kristendomen är: Julen, Påsken, Fastan och Pingsten.
  9. Korset.
  10. Kristna tror på att man kommer till helvettet om man gjort ont i livet och att man kommer till himmelen om man gjort gott i livet.

  Judendomen
  1. Anhängarna i den judiska tron kallas för judar.
  2. Religionen är enligt judiska traditioner cirka 4000 år gammal.
  3. Gud men judar föredrar att säga Herren på grund av att dom tycker att Gud är för helig att sägas.
  4. Judarnas heliga skrift kallas för Tanakh eller för den judiska Bibeln.
  5. Synagoga.
  6. En viktig person ur den judiska tron är David.
  7. Judendomens ledare är Abraham.
  8. Några högtider som firas inom judendomen är Sabbat, Jom Kippur, Pesach och Sukkot.
  9. Judendomens symbol är menora ( den sjuarmade ljusstaken).
  10. Judar tror att de fortsätter livet som ande hos Gud.

  Islam
  1. Anhängarna i den muslimska religionen kallas för muslimer.
  2. Religionen startade cirka 500-600 e.kr.
  3. Den islamska guden kallas för ( Allah).
  4. Det heliga skrifter kallas för Koranen.
  5. Móske.
  6. En viktig person inom religionen är Muhammed.
  7. Religionens ledare är Muhammed.
  8. Viktiga högtider inom Islam är Ramadam och Vallfärden.
  9. Religionens heliga symbol är en halvmåne med en stjärna i.
  10. Man tror att man kommer till paradiset, ( tillbaka till Allah), om man skött sig i livet men annars, alltså om man inte skött sig i livet så tror muslimer att man kommer till helvettet.

 31. Kristendom

  1. Kristna
  2. Ca 2.000 år sedan
  3. Gud finns i 3 olika former: Sonen, Fadern och den heliga anden
  4. Den kallas för ”Bibeln”
  5. Den kallas för ”kyrka”
  6. En viktig person är Messias
  7. Religionens ledare i kristendomen kallas för Jesus
  8. Jul, pingst, påsk och fasta är högtiderna som finns inom religionen
  9. Kristendomens symbol är ett ”kors”
  10. Dom tror att efter döden kommer man till himmelen om man vart snäll och till helvetet om man varit stygg

  Judendomen

  1. Judar
  2. Ca 4.000 år gammal
  3. Gud kallas för ”Herren”
  4. Den kallas för ”Tanakh”
  5. Den Judiska byggnaden heter ”synagoga”
  6. En viktig person är ”David”
  7. Judendomens ledare heter ”Abraham”
  8. Pesach, sukkot, sabbat och jum kippur är judendomens högtider
  9 Symbolen heter ”Menora” (En sjuarmad ljusstake)
  10. Judarna tror att dom blir en ande hos Gud

  Islam

  1. ”Muslimer”
  2. Ca 500-600 år e.kr
  3. Den kallas ”Allah”
  4. Den kallas för ”Koranen”
  5. Den heter ”Moské”
  6. En viktig person är ”Mohammed”
  7. Islams ledare kallas för ”Mohammed”
  8. Vallfärden och Ramadan är högtiderna dom firar i Islam
  9. Symbolen är en halvmåne och en stjärna
  10. Islam tror att efter döden kommer dom till paradiset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑