Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Religionsuppdrag v. 47

Lyssna på Utkik Re s. 74-89.  Svara kortfattat på följande frågor om hinduismen:

Vad kallas anhängarna?

Hur gammal är hinduismen?

Nämn några viktiga gudar.

Finns det någon helig skrift? I så fall, vad kallas denna?

Vad kallas hinduismens heliga byggnad?

Nämn någon viktig person inom hinduismen.

Vad kallas deras ledare?

Nämn några viktiga högtider.

Vilken är hinduismens symbol?

Hur ser hinduismen på livet efter döden?


Prenumerera på nya blogginlägg

27 kommentarer

 1. Hinduismen:

  1. Hinduer
  2. Det är osäkert men för ca 3500 år sedan
  3. Brahma, Vishnu och Shiva
  4. Veda-Skrifterna
  5. De har olika tempel
  6. Shankara och Mahatma Gandhi
  7. bl.a. Vishnu och Shiva
  8. Diwali och Holi
  9. Aum
  10. De tror på själavandring eller återfödelse

 2. 1. Hinduer.
  2. Man kan säga att den är ungefär 3500 år gammal.
  3. Braham, Shiva och Vishnu.
  4. Veda-skrifterna.
  5. Den kallas inget för man kan lika väl be hemma som i en helig byggnad.
  6. Shankara och Mahatma Gandhi.
  7. B.la. Vishnu och shiva.
  8. Diwali och Holi.
  9. Aum.
  10. I hinduismen tror de på själavandring eller återfödelse.

 3. Hinduismen

  1. Hinduer
  2. Ungefär 3500 år sedan
  3. Shiva, Vishnu och Brahma
  4. Veda-skriftern
  5. Dom har olika tempel
  6. Shankara, Mahatma och Gandhi
  7. Bl.a Vishnu och shiva
  8. Holi och Diwali
  9. Aum
  10. Dom tror på återfödelse och själavandring

 4. HINDUISMEN:
  1. Anhängarna kallas ”Hinduer”.
  2. Den är ca 3500 år gammal.
  3. Vishnu, Brahma och Shiva.
  4. Vedaskrifterna.
  5. De har många olika heliga tempel.
  6. Shankara och Mahatma Gandhi.
  7. Bl.a. Vishnu, Shiva och Brahma.
  8. Diwali och Holi.
  9. Aum.
  10. De tror på själavandring eller återfödelse.

 5. 1. De kallas för hinduer.
  2. Hinduismen är ungefär 3500 år gammal.
  3. Vishnu, Brahma och Shiva.
  4. De heter veda- skrifter.
  5. De har många olika tempel.
  6. Shankara.
  7. Vishnu och Shiva.
  8. Diwali och Holi.
  9. Aum.
  10. De tror på återfödelse.

 6. 1. Hinduer
  2. Det är osäkert men för ca 3500 år sedan
  3. Brahma, Vishnu och Shiva
  4. Veda-Skrifterna
  5. De har olika tempel
  6. Shankara och Mahatma Gandhi
  7. bl.a. Vishnu och Shiva
  8. Diwali och Holi
  9. Aum
  10. De tror på själavandring eller återfödelse

 7. Hinduismen
  1.Hinduer
  2. Det är ungefär 3500 år sedan
  3. Vishnu, Shiva och Brahma
  4. Veda-skriften
  5. Dom har olika tempel
  6. Mahatma, Shankar och Gandhi
  7. Bl.a Vishnu och Gandhi
  8. Diwali och Holi
  9. Aum
  10. Dom tror på själavandring eller återfödelse

 8. Hinduism
  1.Hinduer
  2. Det är ungefär 3500 år sedan
  3. Vishnu, Shiva och Brahma
  4. Den kallas Veda-skriften
  5. Dom har olika tempel
  6. Mahatma, Shankar och Gandhi
  7. Vishnu och Gandhi
  8. Diwali och Holi
  9. Symbolen kallas Aum
  10. Dom tror på själavandring eller återfödelse, alltså att man kommer födas igen som en annan person eller varelse.

 9. 1. Hinduer
  2. Ungefär 3500 år sedan
  3. Vishnu, Shiva och Brahma
  4. Veda-skriften
  5. Dom har olika tempel
  6. Mahatma, Gandhi och Shankar
  7. Bl.a. Gandhi och Vishnu
  8. Holi och Diwali
  9. AIM
  10. De tror på återfödelse eller själavandring

 10. Hinduismen

  1. Hinduer
  2. Från ungefärv 1500 fKr
  3. Shiva, Vishnu och Brahma
  4. Veda skriften pluss många andra heliga skrifter.
  5. Olika Tempel
  6. Shankara, Mahatma Gandhi
  7. Vishnu Gandhi
  8. Holi Diwali
  9.AUM
  10. Återfödelse eller själavandring

 11. Hinduismen

  1. Hinduer
  2. Ca 2500 år gammal
  3. Brahma, Vishnur och Shiva
  4. Det finns olika skrifter ( veda skrifterna)
  5. De kallas för tempel
  6. Mahatma Gandi och Shankar
  7. Ledande personer är blandannat Vishnur och Shiva.
  8. Dawali och Holi
  9. Kallas Amu
  10. De tror på själavandring eller återfödelse.

 12. 1. Hinduer.
  2. Omkring 2500 år gammal.
  3. Brahma, Vinshnur och Shiva.
  4. Veda-skrift, men det finns flera.
  5. Deras heliga byggnad kallas för tempel.
  6. Mahatma, Shankar och Gandi.
  7. Shivu och Vishnur är ledare. Det finns mer ledare.
  8. Holi och Dawali är högtider.
  9. Deras symbol är Amu.
  10. De tror på återfödelse.

 13. 1. Hinduer
  2. 3317 år, startade 1300 före Kristus
  3. Brahma, Shiva och Vishnu
  4. Vedaböckerna, upanishaderna, bhagavadgita och ramayana
  5. tempel till exempel Vattentemplet på Bali
  6. Mahatma Gandhi
  7. brahmin
  8. Holi och Diwali
  9. AUM
  10. Dom tror att man återföds, får ett nästa liv och om man varit dum så blir man något mindre värt. Det du gör i detta livet bestämmer vad du blir i nästa = karma.

 14. 1. Hinduer
  2. För ungefär 3500 år sedan
  3. Brahma, Vishnur och Shiva
  4. Vida skriften och massa andra skrifter
  5. Dom har olika tempel
  6. Shankara
  7. Vishnu och Gandhi
  8. Dawali och Holi
  9. Rum
  10. Återfödelse eller Själavandring

 15. 1. Hinduer.
  2. 3000-4000
  3. Brahma, Vinshnur och Shiva.
  4. Vida skriften och många andra skrifter.
  5. Olika tempel.
  6. Mahatma,Gandhi och Shankar.
  7. Brahmin
  8. Holi och Diwali.
  9. Kallas för amu.
  10. Återfödelse.

 16. 1. Hinduer
  2. Ungefär 3500 år.
  3. Vishnur, Shiva och Brahma.
  4. Finns några olika skrifter men t.ex. Vedaskrifterna.
  5. De har olika tempel.
  6. Shankara, Mahatma.
  7. B.la Vishnu och shiva.
  8. Dawali och holi.
  9. Aum
  10. De tror att man återföds.

 17. HINDUISMEN

  1. Anhängarna inom religionen kallas för hinduer och har gjort länge.

  2. Hinduismen är en av de äldsta världsreligionerna och är därför omkring 3500 år gammal. Detta är däremot en osäker siffra då hinduismen inte har någon särskild grundare.

  3. Det finns många olika gudar inom religionen men några av de viktigaste är främst Brahma, Vishnu, Shiva och Ganesha.

  4. Eftersom religionen är gammal och har utvecklas under olika tidsperioder förekommer många olika heliga skrifter i hinduismen. Den däremot allra äldsta heter Veda skriften och skapades för cirka 4000 år sedan.

  5. I hinduismen kan du möta på många olika former av tempel som heliga byggnader.

  6. Viktiga personer inom religionen är främst Mahatma, Shankar och Gandi.

  7. Ledande gudar inom religionen är framför allt Shiva och Vishnu, men det finns flera.

  8. Högtiderna inom religionen kallas för Holi och Dawali.

  9. Religionens symbol kallas för Amu och betyder
  ” om” på svenska.

  10. Hinduer har en bestämd åsikt angående livet efter döden. De tror nämligen på återfödelse då själar förs vidare till nya kroppar tills de uppnått speciella krav och då förs till moksha.

 18. HINDUISMEN
  1.
  Anhängarna inom hinduismen kallas för Hinduer.
  2.
  Hinduismen är omkring 3500år
  gammal. Är även en av de älsta religionerna.
  3.
  Några viktiga gudar är Shiva, Brahma, Ganeshs och Vithnur.
  4.
  Det finns många texter men den älsta är kallas för vedaskrifterna.
  5.
  Hinduismens heliga byggnad är tempel.
  6.
  Mahatma och Gandi är exempel på viktiga personer inom hinduismen.
  7.
  I hinduismen finns det mer än en ledare men Shivnu och Vishnu är några av dem.
  8.
  Några exempel på högtider inom hinduismen är Dawali och Holi.
  9.
  Hinduismens heligasymbol kallas för Amu.
  10.
  Inom Hinduismen ser man på livet efter döden såhär: De tror att man återföds till en människa. Men om man har vart elak i det tidigare livet blir man även det nu i det nya livet alltså.

 19. HINDUISMEN

  1. De kallas hinduer.
  2. Den är 3500 år gammal.
  3. Brahma, Vishnu, Shiva och Ganesha.
  4. Det finns veda skrifterna.
  5. De kallas tempel.
  6. Shankara och Mahatma Gandhi.
  7. Den finns bland annat Vishnu och Shiva.
  8. Holi och Diwali.
  9. Den kallas Aum.
  10. De tror att man kan få ett nytt liv. Har man levt ett liv med goda handlingar så får man bra karma. Har man levt ett liv med dåliga handlingar får man dålig karma. Om man återföds ofta så är det inte jättebra utan man vill stoppa den kretsloppen.

 20. Vad kallas anhängarna?

  De kallas hinduer.

  Hur gammal är hinduismen?

  Den är ca 3500 år gammal, men det är inte helt säkert.

  Nämn några viktiga gudar.

  De tror på olika men några är Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha och Krishna.

  Finns det någon helig skrift? I så fall, vad kallas denna?

  De har många olika skrifter. En är Veda-skrifterna.

  Vad kallas hinduismens heliga
  byggnad?

  De har olika tempel.

  Nämn någon viktig person inom hinduismen.

  En viktig person inom Hinduismen är Shankara.

  Vad kallas deras ledare?

  Deras ledare kallas bl.a för Vishnu och Shiva.

  Nämn några viktiga högtider.

  Diwali och Holi är högtider som firas av hinduer.

  Vilken är hinduismens symbol?

  Det är Aum tecknet.

  Hur ser hinduismen på livet efter döden?

  Har du levt ett liv med goda handlingar och samlat bra karma får du ett bra liv efter döden. Har du däremot levt ett dåligt liv och inte samlat bra karma får du ett dåligt liv efter döden. De tror även man kan återfödas vilket dem inte vill.

 21. HINDUISM
  1. Anhängarna kallas hinduer.
  2. Den är ungefär 3500 år gammal.
  3. Vishnu, Brahma och Shiva.
  4. Vedaskrifterna.
  5. De har olika tempel.
  6. Mahatma, Shankar och Gandhi.
  7. Det finns bland annat Vishnu och Shiva.
  8. Diwali och holi.
  9. Den kallas Aum.
  10. Hinduer tror att man återföds.

 22. Hinduismen

  1. Hinduer.
  2. 2500 år gammal.
  3. Brahma, Vishnu och Shiva.
  4. Det finns flera olika t.ex veda-skrift.
  5. Hinduismen har olika tempel.
  6. Mahatma och Shankar.
  7. Shiva, Vishnu och flera.
  8. Holi och Dawali.
  9. Aum.
  10. De tror att man kommer återfödas till en annan själ.

 23. lockigachokladen

  21 november, 2017 at 21:05

  1. Hinduismens anhängare kallas för hinduer.

  2. Hinduismen är cirka 3500 år gammal men man kan inte helt säker säga att det är rätt siffra eftersom hinduismen inte har någon särskild grundare.

  3. Några av de viktigaste gudarna inom hinduismen är bland annat Brahma, Shivi, Vishnu och Ganesha.

  4. Inom hinduismen hittar man många heliga skrifter eftersom religionen är så pass gammal och eftersom hinduismen har växt samman ur många andra religioner, men en helig text är Veda skrifterna.

  5. Inom hinduismen finns det många heliga byggnader(tempel).

  6. Viktiga personer inom religionen är bland annat Mahatma, Gandi och Shankar.

  7. Hinduismen har många ledare inom religionen men de främsta är Shiva och Vishnu.

  8. Holi och Dawali är exempel på högtider inom hinduismen.

  9. Hinduismens symbol är Amu.

  10. Inom hinduismen tror man på återfödelse. Det vill säga att man efter döden återförds i en annan kropp eller varelse. Hinduernas mål är att sluta återförda och istället komma till moksha.

 24. Hinduismen

  1. De kallas för hinduer.
  2.Den har funnits i ca 3500 år.
  3. T.ex. Shiva, Vishnu och Brahmn.
  4. De kallas för Veda-skrifterna.
  5. De har olika tempel.
  6. Shankar, Gandhi och Mahatma.
  7. Det är b.la Vishnu och Shiva.
  8. Två högtider är Diwali och Holi.
  9. Symbolen kallas Aum.
  10. De tror att man återföds. Men om man har återföds många gånger vill man försöka stoppa den kretsen.

 25. 1 hinduism=hinduer.
  2 ca 3500 år sedan.
  3 de mest absoluta viktigaste gudarna är brahma, shiny , vishnu och sist men inte minst ganesha.
  4 veda= helig skrift. Man hittar också många skrifter för att det hinduism är så gammalt!
  5 i hinduismen finns det många tempel/ helig byggnad.
  6 mahatma, gandi och shankar.
  7 det är jätte många ledare i hinduism men de vanligaste är Shiva och vishnu.
  8 Davali och holi är en av de många högtiderna.
  9 hinduismens symbol=amu
  10 i hinduismen tror man att om man dör så kommer man till en ny kropp eller varelser exemplez djur. målet för hinduismen är att komma till moksha.

 26. Hinduismen:

  1. Hinduer
  2. Det är osäkert men för ca 3500 år sedan
  3. Brahma, Vishnu och Shiva
  4. Veda-Skrifterna
  5. De har olika tempel
  6. Shankara och Mahatma Gandhi
  7. bl.a. Vishnu och Shiva
  8. Diwali och Holi
  9. Aum
  10. De tror på själavandring eller återfödelse

 27. 1. Hinduer
  2. Ca 3500 år sedan
  3. Brahma, Vishnu och shiva
  4. Vedaskrifterna
  5. De har tempel
  6. Shankara och Mahatma Gandhi
  7. Vishnu och Shiva
  8. Diwali och Holi
  9. Aum
  10. De tror på själavandring eller återfödelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑