Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Religionsuppdrag v. 48

Lyssna på Utkik Re s. 90-107.  Svara kortfattat på följande frågor om buddhismen:

Vad kallas anhängarna?

Hur gammal är buddhismen?

Nämn några viktiga gudar.

Finns det någon helig skrift? I så fall, vad kallas denna?

Vad kallas buddhismens heliga byggnad?

Nämn någon viktig person inom buddhismen.

Vad kallas deras ledare?

Nämn några viktiga högtider.

Vilken är buddhismens symbol?

Hur ser buddhismen på livet efter döden?


Prenumerera på nya blogginlägg

25 kommentarer

 1. 1. De kallas för buddha.
  2. Buddhismen är omkring 2500 år gammalt.
  3. Buddhismen har inga gudar, men en som kallas den upplyste.
  4. En del av de heliga skrifterna finns förvarade i de 3 korgarna.
  5. Både strypa och dagoba
  6. Siddharta gautama är en viktig person inom buddismen.
  7. Buddha.
  8. Bodhidagen, Buddhas födelsedag, Nirvanadagen, nyår och Avalokiteshvaras.
  9. Det är lotusblomma och hjulet.
  10. De tror på återfödelse.

 2. BUDDHISMEN

  1. Anhängarna inom religionen kallas för buddister.

  2. Buddhismen växte fram i nordöstra Indien för 2500 år sedan som en utväxt från hinduismen.

  3. Enligt Buddhas lära finns inga gudar att rikta sig emot när det gäller att be. Detta beror på flera omständigheter då han menade på att buddister måste ta eget ansvar för att nå upplysning. Trots Buddhas lära finns det ändå buddister som ber till Buddha.

  4. Allt vi fått lära oss om Buddha är tack vara munkarna och nunnorna som skrev ner allt om den upplyste efter Buddhas dödsfall. Texten finns i tre olika boksamlingar: Vinaya, Abhidhamma och Sutta.

  5. Vissa Buddhister brukar själva ha ett litet altare hemma där de ber och offrar till Buddha medan andra drar sig till heliga tempel och byggnader. De allra flesta buddhister följer däremot Buddhas lära helt och hållet och ber därför inte till någon gud utan mediterar istället.

  6. Buddhismen kretsar runt en enda person vid namn Buddha vilket också resulterar till ingen tro på andra gudar eller personer.

  7. I centrum för religionen står Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. Buddha har alltid varit en viktig person, ledare och läromästare för alla buddister inom religionen och satt grunden för världsreligionen buddismen.

  8. Vesak och Kathina är två viktiga och stora högtider inom religionen. Den ena ( Vesak) handlar om Buddhas tre händelser genom livet medan den andra ( Kathina) är mer invecklad.

  9. Buddha avbildas nästan alltid sittandes på en lotusblomma som med tiden blivit en viktig symbol för religionen. Lotusblommans uppenbarelse beror på skapargudens plats när han skapade världen sittandes i blomman.

  10. Buddister har samma syn på döden som hinduer, återfödelsens kretslopp. För att komma ur kretsloppet av återfödelse krävs ett sökande av rätt kunskap och ett följande av den åttafaldiga vägen. Nirvana är för alla buddister ett mål med livet eftersom man vid detta tillstånd bryter återfödelsen.

 3. 1. De kallas Buddister
  2. Ca 2500 år sedan
  3. De har ingen speciell gud.
  4. Vinaya, Suttaa och Abhidhamma.
  5. Tempelliknande byggnader
  6. Buddah
  7. Buddah
  8. Särskilda händelser i Buddahs liv
  9. De har Lotusblomman
  10. De tror på återfödelse1. De Buddister
  2. Ca 2500 år
  7. Siddharta Gautama
  8. Särskilda händelser i Buddahs liv
  9. De har dharmahjulet
  10. De tror på återfödelsens kretslopp.

 4. 1. Anhängarna kallas Buddister.
  2. För ca 2500 år sedan.
  3. De har ingen riktig gud enligt Buddah.
  4. Tre boksamlingar: Vinaya, Suttaa och Abhidhamma.
  5. Buddismens heliga byggnader är tempel
  6. En viktig person är Buddah
  7. Buddismens ledare heter Buddah
  8. Vesak och Kathina. (Vesak) Buddhas tre händelser genom livet.
  9. Buddismens symbol är lotusblomman.
  10. De tror på återfödelse/Återfödelsens kretslopp.

 5. 1. Buddhister
  2. Ca 2500 år sedan
  3. De har ingen Gud enligt Buddha.
  4. Tre boksamlingar: Vinaya, Suttaa och Abhidhamma.
  5. Det är tempel
  6. En viktig person är Buddha
  7. Buddha
  8. Vesak och Kathina. (Vesak) Buddhas tre händelser genom livet.
  9. Lotusblomman
  10. De tror på återfödelse

 6. 1. Buddister

  2. För ca 2500 år sedan.

  3. De har inga speciella gudar.

  4. Suttaa, Abhidhamma och Vinaya.

  5. Det är ett Tempel

  6. Buddha

  7. Buddha

  8. Kathina och Vesak.

  9. Lotusblomman.

  10. De tror att man återföds efter döden.

 7. 1 Buddhister
  2 2500 år sen
  3 de har ingen gud enligt buddha
  4 Vinaya, Suttaa och Abhidhamma.
  5 tempel
  6 buddha
  7 buddha
  8 Vesak och Kathina.
  9 Buddismens symbol är lotusblomman.
  10 Åter födelse

 8. Buddhismen

  1. Buddhister
  2. Ungefär 2500 år sedan
  3. Dom har ingen riktig Gud enligt Buddha.
  4. Tre boksamlingar: Suttaa, Vinaya och Abhidhamma
  5. Buddismens heliga byggnad är ett tempel.
  6. En viktig person är Buddha.
  7. Deras ledare heter Buddha.
  8. Vesak och Katrina. (Vesak) Buddhas tre händelser genom livet.
  9. Deras symbol heter Lotusblomman.
  10. Dom tror på återfödelse.

 9. BUDDISMEN

  1.De kallas buddister.

  2.Den är 2500 år gammal.

  3.Enligt buddha så finns det ingen Gud då han tyckte att människan själv måste ta sitt egna ansvar för att få upplysning. Det finns dock buddismer som tar buddha som en Gud.

  4.Det finns tre olika boksamlingar som
  heter: Vinaya, Abhidhamma och Sutta.

  5.Det finns tempel som buddismer kan gå till men de brukar oftast be framför ett altare.

  6.Buddha är en viktig person.

  7.Deras ledare kallas Buddha.

  8.En högtid är Vesak och den firar man för att uppmärksamma de tre händelse i Buddhas liv. Det finns även en högtid som kallas Kathina.

  9. Buddhismen har flera olika symboler. Dharam hjulet, Buddha själv och Lotusblomman.

  10.Buddismer tror att man återföds om och om igen. De tror även som hinduismer att de handlingar de gör i sitt liv skapar karma. Antingen dålig karma eller bra karma. Det är sedan det som avgör vad som händer efter döden.

 10. 1 busissm.
  2 i ca 2500 år sedan.
  3 enligt vad buddan säger står det inte någon riktig gud.
  4 Suttaa, vinaya, abhidhamma.
  5 budismens heliga byggnad är templar.
  6 viktig person=Buddha.
  7 ledaren heter Buddha.
  8 Vesak och Katrina .(Vesak) tre händlerser i livet.
  9 en jätte viktig symbol är Lotusblomman.
  10 de tror att om du dör så kommer du till en ny kropp, och får ett nytt liv.

 11. 1. Buddister.
  2. Cirka 2500 år gammal.
  3. Enligt en stor person inom buddismen, Buddha, finns det ingen gud.
  4. Det finns tre olika boksamlingar, Vinaya, Sutta och Abhidhamma.
  5. Tempel kallas deras heliga byggnad
  6. Buddha är en väldigt viktig person.
  7. Deras ledare är Buddha.
  8. Vesak och Kathina.
  9. De har olika sorters symboler, Buddha, Lotusblomman och Dharam.
  10. De tror som Hinduismen, återfödelse.

 12. 1. Buddhister
  2. Ungefär 2500 år sedan
  3. Dom har ingen Gud enligt Buddha
  4. Vinaya, Sutta och Abhidhamma
  5. Det kallas tempel
  6. Buddha är en viktig person
  7. Ledaren heter Buddha
  8. Vesak och Katrina. (Vesak) Buddhas tre händelser genom livet.
  9. De har Lotusblomman
  10. Dom tror på återfödelse

 13. 1. Buddhister
  2. Ungefär 2500 år sedan
  3. Dom har inte en riktig Gud enligt Buddha
  4. Tre boksamlingar: Suttaa, Vinaya och Abhidhamma
  5. Heliga tempel
  6. Buddha
  7. Ledare Buddha
  8. Vesak och Katarina
  9. Symbolen är Lotusblomman
  10. Det tror på återfödelse

 14. Buddhismen
  1. De kallad Buddhister
  2. Ungefär 2500 år sedan
  3. De har ingen Gud enligt Buddha.
  4. Tre boksamlingar, vinaya, Suttaa och Abhidhamma.
  5. Det är tempel
  6. En viktig person är Buddha
  7. Buddha
  8. Vesak och Kathina. (Vesak) Buddhas tre händelser genom livet.
  9. Lotusblomman
  10. De tror på återfödelse

  • BUDDHISMEN

   1. Buddhismens anhängare kallas för Buddhismer.

   2. Buddhismen är cirka 2500år gammal.

   3. Enligt Buddha finns det ingen Gud. Han tror inte på någon och han tror även att det inte finns någon.

   4. Det finns tre olika böcker: Abhidamma, sutta och vinaya.

   5. Inom Buddhismen finns det ingen helig byggnad där man ber. Därför har oftast varje ha ett eget altare där man just ber. Fast man kan även be i tempel.

   6. En viktig person är Buddha.

   7. Buddhismens ledare är Buddha.

   8. Några viktiga högtider inom Buddhism är Vesak (vesak betyder Buddhas tre händelser i livet)en annan är Kathina.

   9. Buddhismens symbol är en lotusblomma, lotusblomman är som en slags näckros.

   10. Inom Buddhismen tror man på återfödelse precis som i Hinduismen.

 15. BUDDHISMEN

  1. Buddhister
  2. Ungefär 2500 tusen år sedan
  3. Ingen Gud enligt Buddha
  4. Tre boksamlingar: vinaya, Suttaa och Abhindhamma.
  5. Tempel
  6. Buddha
  7. Buddha
  8. Vesak och Kathina
  9. Lotusblomman
  10. På återfödelse

 16. BUDDHISMEN

  1. Buddhister

  2. Ca 2500 år

  3. Enligt Buddha finns det ingen Gud.

  4. Det finns tre boksamlingar: Sutta, Vinaya och Abhidhamma.

  5. Det är ett tempel

  6. Buddha är en viktig person.

  7. Ledaren är Buddha.

  8. Vesak, som är tre av Buddhas händelsen genom livet.

  9. De har Lotusblomman.

  10. De tror, som hinduerna, på återfödelse.

 17. 1. Buddhister
  2. Ungefär 2500 år gammal.
  3. Ingen gud enligt Buddha.
  4. Tre boksamlingar: vinaya, Suttaa och abhindhamma.
  5. De kallas Tempel.
  6. Buddha.
  7. Buddha.
  8. Vesak och Kathina.
  9. Lotusblomman
  10. De tror på återfödelse.

 18. Vad kallas anhängarna? De kallas för buddhister.

  Hur gammal är buddhismen? Buddhismen är 2500 år.

  Nämn några viktiga gudar.
  De har ingen Gud. Buddha anser att man ska ta eget ansvar. En del ser upp till Buddha som en Gud.

  Finns det någon helig skrift? I så fall, vad kallas denna? De har tre olika boksamlinar. Det är: Vinaya, suttaa och abdindhamma.

  Vad kallas buddhismens heliga byggnad? De har olika tempel, de ser olika ut beroende var de befinner sig.

  Nämn någon viktig person inom buddhismen.
  En viktig person inom Buddhismen är Buddha.

  Vad kallas deras ledare?
  Deras ledare kallas för Buddha.

  Nämn några viktiga högtider.
  Vesak och Kathina är två högtider som firas inom Buddhismen.

  Vilken är buddhismens symbol?
  De har olika symboler. Lotusblomman, Buddha och Dharam.

  Hur ser buddhismen på livet efter döden?
  De tror på återfödelse som hinduer. Detta vill inte buddhister ska ske. För att de ska komma ur återfödelserns kretslopp och komma till Nirvana måste de söka rätt kunskap i livet och följa den åttafaldiga vägen.

 19. 1. Buddhister

  2. Ca 2500 år gammal.

  3. Enligt Buddha finns det ingen gud.

  4. Det finns tre boksamlingar: vinaya, sutta och abhindhamma.

  5. De kallas för tempel.

  6. En viktig person är Buddha.

  7. Deras ledare kallas Buddha.

  8. Vesak och Kathina är högtider inom buddhismen.

  9.Lotusblomman

  10. Det tror på återfödelse. Återfödelse är när man får ett nytt liv efter döden.

 20. lockigachokladen

  28 november, 2017 at 19:54

  Buddhismen

  1. Buddhismens anhängare kallas för buddhister.

  2. Religionen uppstod för cirka 2500 år sen i Indien, ur Hinduismen.

  3. Enligt Buddha finns det ingen Gud inom buddhismen men inom en riktning inom buddhismen anser man att Buddha är en Gud och därför ber man till honom.

  4. Buddhismen lära, som många andra religioner, spreds förs muntlig senare skrev man ner allt i tre olika texter: vinaya, sutta, abdindhamma.

  5. Det finns tempel inom buddhismen, många människor har även ett altare hemma.

  6. Buddha som även är buddhismens ledare.

  7. Buddhismens ledare är Buddha.

  8. Vesak och Kathina är viktiga högtider inom hinduismen.

  9. Inom buddhismen finns det många olika symboler: Buddha, lotusblomman och Dharam.

  10. Inom buddhismen tror man på återfödelse vilket man också gör inom hinduismen. Buddhister vill sluta att återfödas, de vill komma till Nirvana, då har man slutat att återfödas.

 21. Buddhismen

  1. Buddhister.
  2. Ca 2500 år gammal.
  3. Finns ingen Gud enligt Buddha.
  4. Tre boksamlingar: vinaya, sutta och abhindhamma.
  5. Kallas för Tempel.
  6. Viktig person är Buddha.
  7. Ledaren kallas för Buddha.
  8. Högtider är Vesak och Kathina.
  9. Lotusblomman.
  10. De tror att man återföds.

 22. Buddhismen
  1.Buddhister
  2. Ungefär 2500 år gammal
  3. I buddhismen finns det ingen Gud enligt Buddha
  4. Det finns tre boksamlingar: vinaya, sutta och abhindhamma
  5. Det kallas för tempel
  6. Viktig person inom Buddhismen är Buddha
  7. Ledaren inom Buddhismen är Buddha
  8. Högtider inom Buddhismen är Vesak och Kathina
  9. Symbolen är en lotusblomma
  10. Man tror på åyerfödelse. Man gör det även i Hinduismen

 23. Buddhismen
  1. Buddister
  2. ungefär 2500 år gammal
  3. enligt buddhan finns inga gudar
  4. vinaya,sutta och abhindhamma
  5. det kallas för tempel
  6. en viktig person inom buddhismen är buddha
  7. ledaren är buddha
  8. Högtider Vesak och Kathina
  9. symbolen är en lotusblomma
  10. Man tror på återfödelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑