Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Religionsuppdrag v. 49

Genom tidigare bloggläxor har vi nu sammanfattat våra världsreligioner. Vilka likheter och skillnader kan du se mellan religionerna? Läs igenom tidigare blogginlägg och sammanfatta kort.

Ett av kunskapskraven i religion för år 6 är att du ska ha kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och detta ska du visa genom att kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna. Utöver detta ska du även kunna visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.


Prenumerera på nya blogginlägg

25 kommentarer

 1. Det var kul att komma. Ni var jätteduktiga på att lyssna. Tänk att Maria också läst Barbara Cartland!

 2. Många likheter och dess motsatta möts överallt i dagens samhälle, även i de fem olika världsreligionen.

  De tre syskonreligionerna, Kristendomen, Judendomen och Islam har många likheter och få skillnader. De alla tror på en enda gud, dess gud de ber till är samma och det har de samma uppfattningar kring det gamla testamentet.
  Men finns det några skillnader? Ja, det är självklart!
  För det första är kristendomen treenig vilket religionen är helt ensam om. I Kristendomen anses även Jesus vara Guds son och är väldigt viktig för tron, medan i Islam Jesus endast uppfattas som en profet.
  Kristendomen är även ensam om det nya testamentet om Jesus, Judendomen om dess viktiga band till det gamla testamentet och Islams syn på Mohammed.
  Skillnader uppstår överallt!

  Buddismen och Hinduismen då? Vi kommer till dom. De båda religionerna skiljer sig helt angående de tre syskonreligionerna och listor med skillnader kan göras långa. Däremot är Buddhismen en utväxt ur Hinduismen vilket säger en hel del om dess många likheter, men även deras få skillnader.

  För det första ber och tror hinduer på flera olika gudar, medan buddister inte tror på en enda. Buddhismen kretsar även runt Buddha medan hinduer riktar sig mest åt Brahman.
  Likheter mellan de religionerna är främst att de båda har samma syn på återfödelse.
  Både hinduer och buddister även mediterar för att nå sina mål vilket är ännu en likhet mellan religionerna. Slutligen använder de sig av samma heliga byggnad vilket i detta fall är olika slag av tempel.

 3. Det är många likheter mellan Kristendomen, Judendomen och Islam som jag just ska ta upp i denna text.

  Den första likheten är att alla tror på en Gud och dom har samma uppfattningar kring gamla testamentet. Här är olikhet mellan religionerna. Kristendomens nya testament är det ända testamentet som handlar kring Jesus. Judendomen har om deras viktiga band till de gamla testamentet. Islam har om Mohammed. Dessa religionerna har olika slag av tempel, men dom har alla heliga byggnader.

  Buddhismen och Hinduismen har båda tron på att återfödas när man dör. En till likhet är att både Buddhister och Hinduer även mediterar för att nå sina mål. Vissa tror på det och tar självmord för att dom ska få ett bättre liv. Hinduer tror på väldigt många Gudar medan Buddister inte tror på en enda Gud.

 4. i världsrelgonerna finns det väldigt många likheter. Men de största likheterna finns i syskonrelgionerna.

  Alla syskonrelgonerna har bara en gud de tror alltså bara på en gud och alla tror på samma gud. En till likhet är att alla de tre syskonrelgionerna tror på gamla testamententet.
  De största skillnaden är att syskonreligonerna håller inte med om det nya testamentet. Inom judendomen är inte jesus guds son och inom islamm ses bara jesus som en profet.
  Om man skulle jämföra bhudismen och hinduhismen så skulle det nästan bara vara skillnader. För det första så tror hindurna på flera gudar och bhudisterna tror inte på en ända gud. Så det skulle vara stora skillnafder om vi tog in alla världsrelgoner fösr att de har väldigt olika tro.

 5. Likheter mellan Kristendomen, Judendomen och Islam:

  De tre syskonreligionerna, Kristendomen, Judendomen och Islam tror alla på en enda gud, de ber till den guden och har ungefärsamma uppfattningar av det gamla testamentet.

  SKILLNADER:
  1. Kristendomen är treenig och det är endast denna religion.

  2. I Kristendomen anses även Jesus vara Guds son och är därför viktig inom tron, medan i Islam uppfattas Jesus endast som en profet.

  3. Kristendomen är även ensam om det nya testamentet där Jesus fötts och är med, men Judendomen har endast sina tankar kring det gamla testamentet och Islams syn på Mohammed.

  BUDDISMEN OCH HINDUSMEN:

  Religionerna skiljer sig helt mot Islam, Judendomen och Kristendomen på många olika sätt.

  Buddhismen som är en utväxt ur Hinduismen visar på att det finns väldigt många likheter mellan Buddismen och Hinduismen.

  SKILLNADER:

  1. Hinduer ber och tror på flera olika gudar, men buddister tror inte på en enda.

  2. Buddhismen kretsar även runt Buddha medan hinduer riktar sig mest åt Brahman.

  LIKHETER:

  1. Likheterna mellan de religionerna är nog främst att de båda har samma syn på återfödelse.

  2. Dessutom mediterar både hinduer och buddister för att nå sina mål, vilket också är en likhet mellan religionerna.

  3. Slutligen har de båda religionerna tempel liknande byggnader som helig byggnad, där de ber och mediterar.

 6. Jag glömde detta
  Hinduismen och bhudismen kan både vara lika och olika. Men för att budhismen växte fram ur hinduismen så finns det likheter. Den största skilnaden är att hinduismen tror på många gudar medans budhismen inte tror på en enda gud.

 7. LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN RELIGIONERNA

  Likheter mellan syskonreligionerna (Islam, Judendom, och Kristendom):
  1. Alla tre ber till en Gud.
  2. Alla har samma syn på gamla testamentet.
  3. Alla har en helig skrift.
  4. Alla har en helig byggnad.
  5. Alla har en symbol.

  Skillnader mellan syskonreligionerna:
  1. De har inte samma syn på nya testamentet.
  2. Alla tror och ber inte till samma Gud.
  3. Alla har inte samma heliga byggnad.
  4. Alla har inte samma heliga skrift, men vissa kan relatera.
  5. Man firar inte samma högtider mellan religionerna.

  Likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddism:
  1. Båda har samma heliga byggnad, den heliga byggnaden är då templet.
  2. Båda religionerna har samma syn på livet efter döden, de tror på återfödelse.
  3. Båda religionerna brukar meditera, det gör man för att bli lugn och stänga världen utom sig.
  Skillnader mellan Hinduismen och Buddhismen:
  1. Inom Hinduismen tror man på fler gudar.
  2. Buddhismen tror inte på en ända Gud.

 8. De tre syskonreligonerna har många likheter och nu hade jag tänkt att berätta lite om dom.

  Likheter:
  1. Första likheten är att alla tror på en Gud.
  2. Andra likheten är att alla tror på samma Gud.
  3. Alla tre religonerna tror även på det gamla testamentet.

  Skillnader:
  1. En skillnad är att det bara är kristendomen som tror att Jesus är Guds son. Jesus ses bara som en profet inom Islamen.
  2. De tre religonerna håller inte med om det nya testamentet, utan de håller bara med om det gamla.

  Buddhismen och Hinduismen

  Hinduismen och Buddhismen är väldigt lika varandra eftersom att Buddhismen är framväxt ur Hinduismen.

  Likheter:
  1. Båda religonerna har ett trmpel sim de går och mediterar i.
  2. Sedan har båda religonerna samma syn på återfödelse.

  Skillnader:
  1. En skillnad är att Hinduismen tror på många gudar medans buddhismen inte tror på en enda Gud.

 9. Det finns väldigt många olikheter mellan våra religoner. Man kan direkt se att kristendomen, islam och judendomen påminner om varandra. Medans buddismen och hiduismen är mer lika varandra.

  Om vi börjar med att jämföra de tre religionerna kristendomen, islam och judendomen. Alla dessa religoner tror bara på en Gud. Men de har ungefär samma uppfattning av det gamla testamentet. De här religionerna är även kallade syskonreligoner.
  Sedan finns det självklart massor av skillnader mellan dessa religoner.
  Om man t.ex. tar något från kristendomen som de har helt ensamma om kan det vara:
  Det är bara kristendomen som är treenig.
  Inom kristendomen är Jesus Guds son medans i judendomen är inte Jesus Guds son. I islam är Jesus en profet så alla dessa religoner är olika där.

  Det är det nya testamentet som de här religionerna inte håller med om, det var bara det gammal testamentet som de var eniga om.

  Sedan är det hinduismen och buddhismen.
  De har väldigt många skillnader som t.ex. att hinduer tror på fler gudar än en, medans buddhismen inte tror på någon Gud alls.

  Men de har även likheter som att båda dessa religoner tror på återfödelse.
  Båda dessa religoner ber eller mediterar och det gör de i deras heliga byggnad som båda liknar ett slags tempel. De gör detta för att nå deras mål och liknande.

 10. Det finns många likheter emellan syskonreligionerna. Men också vissa skillnader.

  En likhet mellan syskonreligionerna är att alla tror på en Gud. De tror dessutom på samma Gud. Alla tre religioner i syskonreligionerna tror på det gamla testamentet.
  Men vissa skillnader inom de olika religionerna finns såklart också. T.ex. att det nya testamentet bara stämmer enligt kristendomen. Jesus är ,enligt kristendomen, Guds son. Men enligt islam är han bara en profet.

  Mellan hinduismen och buddhismen finnes det också likheter och skillnader.
  Några skillnader kan t.ex. vara att inom hinduismen tror man på flera Gudar. Medans i buddhismen tror man inte på någon Gud över huvud taget.
  Det finns vissa likheter mellan religionerna eftersom att buddhismen växte fram genom hinduismen. T.ex. att båda religionerna tror på återfödelse.

 11. Inom världsreligionerna så finns det både likheter och skillnader. Inom syskonreligonerna asså kristendom, judendom och islam så finns det många likheter och skillnader.
  Syskonreligonerna tror på en och samma Gud. Alla syskonreligonerna tror på samma Gud, men Guden heter olika i alla syskonreligonerna. syskonreligonerna tror på gammla testamentet, men det är bara kristendomen som tror på den nya testamentet. I kristendomen så är Jesus Guds son, men i Islam så är Jesus bara en profet.

  Buddhism och hinduism
  Eftersom buddismen växte fram ur hinduismen så har dem många likheter, men dem har också ganska många skillnader. Människor i både buddhismen och hinduismen tror på återfödelse. Skillnader är att hinduer tror på många Gudar och buddhister tror inte på någon Gud, eftersom dem tror på Buddha och han är ingen Gud.

 12. Jag kommer att beskriva likheter och olikheter mellan syskonreligionerna först.

  Likheter:
  1. Alla religioner tror på en Gud. Kristendomen har dock treenigheten. Det är när gud kan vara i 3 olika former, Fadern, Sonen och Den heliga anden.
  2. Alla religioner har en helig skrift. Bibeln, Koranen och Tanakh.
  3. Religionerna har en helig byggnad. Kyrkan, Synagogan och Moskén.
  4. De har alla en symbol, korset, menoran (7:armad ljusstake) och stjärnan och månen.
  5. Alla har en ledare, Messias, han påstod sig att vara Jesus. Muhammed och Abraham.

  Olikheter:
  1. De tror på olika saker efter döden.
  2. Man får inte äta griskött i Islam och Judendomen, det får Kristendomen.
  3. De firar olika högtider.

  Hinduismen och Buddismen.

  Likheter:
  1. De tror på återfödelse.
  2. De har en symbol, Amu, Lotusblomman och hjulet.
  3. De har tempel som helig byggnad, du fungerar dock på olika sätt.

  Olikheter:
  1. De har olika högtider.
  2. Buddismen har ingen gud, men Buddha är en känd ledare. Hinduismen har många olika gudar.
  3. De är olika gamla, Hinduismen är cirka 3500 år gammal. Buddismen är ca 2500 år gammal.

 13. Det finns både olikheter och likheter i religon men det finns nog mest likheter i våra syskonreligoner.

  Likheter: 1 Alla religoner har en symbol
  2. Alla religonerna har en helig byggnad
  3. Alla religornerna har en helig text
  4. Alla religornerna tror en gud
  5. Alla religornerna har en ledare

  Olikheter: Dom tror på olika saker efter döden
  2. Dom flera olika högtider
  3. Man får inte äta griskött i islam och judendomen men man får i kristendomen

  Hinduismen och Buddismen

  Likheter 1. Dom har en symbol
  2. Dom har en helig byggnad
  3. Dom tror på återfödelse

  Olikheter: Dom har olika högtider
  2. Buddismen har ingen Gud men hinduismen har flera olika gudar.
  3. Dom båda är olika gamla Buddismen är ungefär 2500 år gammal och hinduismen är ungefär 3500 år gammal.

 14. LIKHETER OCH SKILLNADER

  Kristendomen, judendomen och islam

  I syskonreligonerna kristendomen, islam och judendomen kan vi hitta många likheter och skillnader. Vi börjar med likheter.

  Alla tre religoner tror bara på en Gud.

  Deras syn på gamla testamentet är de samma.

  Gud uppenbarar sig för de människorna i de olika religionerna genom att tala till profeterna.

  Skillnader finns det också.

  Kristendomen är ensamma om det nya testamentet. De andra två religionerna har inte nya testamentet i sin tro.

  En annan är att alla trodde ju på en Gud men i kristendomen tror man att Gud visar sig som tre olika personer (farden, sonen och den heliga anden).

  Jesus finns det olika uppfattningar om. Kristendomen ser Jesus som Guds son. Islam ser dock Jesus inte som Guds son. Utan en man som var vis och gjorde bra handlingar och judarna väntar fortfarande på Messias och att en kung ska anlända och starta fred.

  Buddhismen och hinduismen

  Det finns även olika likheter och skillnader i dessa religoner. Vi börjar med likheter.

  En likhet mellan dessa religoner är att deras heliga byggnad är desamma. De har alltså tempel som helig byggnad.

  Deras syn på döden är samma för båda religionerna. De tror att de handlingar de i livet har betydelse efter döden. Det kallas karma. Gör du bra handlingar i livet får bra karma. Gör du dåliga handlingar i livet får du dålig karma.

  Även fast buddhismen uppstod igenom hinduismen finns det skillnader.

  En skillnad är att buddhismer tror inte att det finns någon Gud. Enligt buddha själv så måste man kunna ta ett eget ansvar för att få upplysning. Hinduismer tror dock att det finns gudar. Ja, de tror till och med på flera gudar.

  Buddhismen har buddha som ledare, alltså bara en. Hinduismer ser dock två stycken som ledare (Shankara och Mahatma Gandhi)

  Buddhism och kristendom

  Det var svårare att hitta likheter och skillnader mellan dessa två men här är de.

  En likhet är att de har en samlingsplats som de kan gå till.

  Deras syn på döden är nästan den samma. Har man gjort bra handlingar blir livet efter bra. Har man levt ett dåligt liv får man det mindre bra efter livet. I kristendomen kommer man till himlen eller helvetet. I buddhismen får man bra karma eller dålig karma.

  En till likhet är att båda firar olika högtider. Inte bara en utan flera.

  Här kommer några skillnader.

  En skillnad är att kristendomen tror på en Gud med det gör inte buddhismen. De tror inte på någon Gud.

  En annan skillnad är att buddhismen har flera olika symboler medan kristendomen bara har en.

  Kristendomen har en helig skrift som heter bibeln. Buddhismen har flera olika skrifter som är Vinaya, Abhidhamma och Sutta.

 15. Det finns många likheter och olikheter mellan de olika religonerna. Mest likheter har syskon religonerna så dom ska jag börja att jämföra.
  Likheter
  De tre religonerna Kristendomen, Judendomen och Islam. Alla tre har en Gud.
  De tre religonerna har också en helig skrift Bibeln, Koranen och Tanach. De tre religonerna har även alla heliga byggnader Kyrkan, synagogan och moské. De har även en egen symbol för varje religon och det är korset, menora och en halvmåne med en stjärna i.
  Olikheter
  Man kan tro att de har lika dana högtider för att de är syskonreligoner men det har dom inte. I islam och judendomen får man inte äta vissa saker. De tror även olika på hur livet blir efter döden. De är inte lika gamla.
  Buddhismen och hinduismen
  Likheter
  En likhet är att båda religonerna tror på återfödelse efter livet. Båda har en symbol lotusblomman och hjulet, Amu. Båda religonerna har tempel som helig byggnad men de fungerar på olika sätt.
  Olikheter
  De har också som de tre syskonreligonerna olika högtider. Buddhismen har ingen Gud men Hinduismen har många olika gudar.
  De är också olika gamla.

 16. Tre religonerna Kristendomen, Judendomen och Islam har många olikheter och många likheter. Jag tenkte att jag skulle berätta några av dom.

  Likheter mellan syskonrelationena :

  1. Dom tror bara på en Gud.
  2. Kristendomen, Judendomen och Islam tror på samma Gud.
  3. Alla tre religionena följer gamla testamentet.

  Skillnader mellan syskonreligionena:

  1. Kristendomen tror att Jesus är Guds son medan Islam tror att Jesus är en profet.
  2. Det är bara kristendomen som är treenig.
  3. Nya testamentet följer bara kristendomen.

  BUDDHISMEN OCH HINDUISMEN
  Buddhismen har sitt ursprung från hinduismen.
  Likheter

  1. Båda har ett tempel där dom ber och mediterat.
  2. Dom har samma syn på återfödelse.

  Skillnader
  1. Hinduer tror på flera Gudar medan buddhismen tror bara på en Gud.

 17. JÄMFÖRELSE ALLA RELIGIONERNA

  Alla likheter mellan Kristendomen, islam och judendomen.

  Den första likheten är att alla tror på en och samma Gud. Dom har även samma uppfattning av det gamla testamentet.

  Nu kommer lite olikheter om religionerna.
  I kristendomen så handlar bara det nya testamentet om Jesus och hans liv. I Islams nya testamentet om Mohamed.
  De alla har olika slags heliga byggnader som t.ex Moské, Kyrkor och Synagoga.

  De har olika heliga skrifter men det finns ju fortfarande en helig text. Kristendomen har Bibeln Judendomen har Torah och i Islam så heter den Koranen. Alla har ju skrifter men inte samma.

  Båda har en symbol som dom använder. Kristendomens symbol är ett kors och Judendomens är en sjuarmade ljusstake, islams symbol är en halvmåne med stjärna i mitten.

  I hinduismen och buddismen. Hinduismen har olika uppfattningar om livet efter döden. Dom tror att de återföds och blir antingen en människa eller ett djur. Livet man lever innan döden påverkar livet efter döden.

  Buddismen tror på samma sak att man återföds efter sitt förra liv. Dom som är med i hinduismen kallas för hinduer.

  Detta var min jämförelse av alla religionerna.

 18. Våra syskon religioner.

  Likheter
  1. Alla religionerna tror på en gud.
  2. Alla religionerna har en helig byggnad.
  3. Alla religionerna har en helig text.
  4.Alla religionerna har en ledare.
  5.Alla religionerna har en symbol.

  olikheter
  1.Dom har olika högtider.
  2.I vissa religoner får man inte äta griskött men i andra får man det.
  3.Dom tror på olika saker efter döden.

  Hinduismen och Buddismen

  Likheter
  1.Dom har en symbol.
  2.Dom har en helig byggnad.
  3.Dom tror på återfödelse.

  olikheter
  1.Dom är olika gamla.
  2.Dom har olika många gudar.
  3.Dom har olika högtider.

 19. Det finns många likheter och olikheter mellan de tre syskonreligionerna islam, kristendomen och judendomen.

  Likheter

  En likhet vi kan se mellan de tre syskonreligionerna är att de endast tror på en Gud.

  Vi kan även se att alla 3 religioner har samma uppfattning av det gamla testamentet.

  Gud förekommer i alla tre religioner.

  En annan likhet mellan de tre religionerna är att de har heliga platser, där de kan be tillexempel.

  Skillnader

  En skillnad mellan de tre syskonreligionerna är att kristendomen är treenig.
  Vilket betyder att Gud är i tre olika former. Det är Sonen, fadern och den heliga anden.

  I det nya testamentet tror de kristna att Jesus var Guds son, detta tror inte judar och islamer på.

  Ingen av de tre syskonreligionerna tänker lika när de kommer till döden.

  Buddhismen och Hinduismen har också likheter och skillnader mellan varandra. Trots att buddhismen har växt ut ur hinduismen.

  Likheter

  En likhet mellan de två religionerna är att båda har samma syn på döden. De tror på återfödelse.

  Hinduer och Buddhister mediterar även för att försöka nå sina mål i livet.

  När det kommer till heliga platser har båda religionerna sin samlingplats i tempel. Dit kan de gå för att be.

  Skillnader

  En skillnad de har är att hinduer tror på fler än en Gud medan buddhister inte tror på någon.

  Hinduerna har två ledare vid namn Shankar och Mahatma Gandhi. Buddhisterna har endast en ledare som är Buddha.

  Likheter och skillnader mellan Kristendomen och buddhismen.

  Likheter

  Båda religionerna har en helig plats de kan gå till för att be.

  Båda religionerna har olika högtider som de firar.

  Olikheter

  Kristna tror endast på en Gud. Buddhister tror inte på någon Gud.

  Kristna har samlat sina heliga skrifter i en bok som kallas Bibeln. Buddhister har tre olika grupper med heliga texter.

  Buddhismen har fler än en symbol medan kristendomen endast har en symbol.

  Det finns även skillnader och några få likheter mellan kristendomen och hinduismen.

  Likhet

  En likhet mellan hinduismen och kristendomen är att de tror rätt så lika när det kommer till döden. Har de gjort något bra, händer de något bra efter döden. Har de däremot inte gjort bra insatser i livet, blir då livet efter döden dåligt.

  De båda har olika samlingsplatser de kan gå till.

  Skillnader

  En skillnad är att kristendomen tror endast på en Gud medan hinduer tror på fler än en.

  En annan skillnad är att hinduismen har fler ledare än vad de kristna har.

 20. De tre syskonreligonerna har likheter och olikheter och likheter. Det är:

  Likheter:
  1. Alla tror på en Gud.
  2. De har samma uppfattningar kring det gamla testamentet.

  Olikheter:
  1. Inom Kristendomen så ser det Jesus som Guds son. Medans Islam så tror man inte det.
  2. Det är endast kristendomen som är treenig.

  BUDDHISMEN OCH HINDUISMEN:

  Likheter:
  1. De har samma syn på återfödelse.
  2. Båda religonerna har ett heligt tempel att gå till.

  Olikheter:
  1. Hinduismen tror på många Gudar. Medans Buddhismen inte tror på en enda Gud.

 21. Alla religioner har olikheter och likheter, men vilka? Jo det ska jag förklara nu.

  KRISTENDOM OCH JUDENDOM

  En likhet mellan kristendomen och judendomen är att det Gamla Testamentet används som en helig skrift för båda religionerna. En till likhet är att de tror på samma gud och att de har samma stamfader. Deras stamfader heter Abraham.
  En olikhet mellan kristendomen och judendomen är att kristendomens heliga byggnad är kyrkan medan judarna går till synagogan. När en judisk pojke ska bli myndig går han igenom en bar mitzva och flickorna en bat mitzva. En kristen pojke eller flicka konfirmerar sig enligt den kristna tron.

  BUDDHISM OCH HINDUISM

  Buddhismen härstammar från hinduismen. En likhet mellan buddhism och hinduism är att de tror på reinkarnation. Reinkarnation betyder på nytt födelse. En till likhet är att både hinduer och buddhister kallar deras heliga byggnad för tempel.
  En olikhet är att buddhisterna har ingen direkt utan man ber till olika himmelska buddhor. Hinduerna tror på ett antal gudar. Dessa gudar är speciella för olika områden. En till olikhet är att i båda religionerna finns det regler för att nå harmoni. Inom buddhismen kallas det för nirvana och inom hinduismen moksha.

  BUDDHISMEN OCH ISLAM

  Buddhisterna tror inte på någon gud, men det gör muslimerna. En symbol som förknippas med islam är halvmånen, men en symbol som förknippas med buddhismen är ett hjul med åtta ekrar. När en människa dör enligt buddhismen finns det inte någon själ utan bara människans karma och gärningar kvar. En ny individ skapas efter döden. Inom islam bestämmer gud om man ska komma till paradiset eller helvettet efter döden. En likhet är att båda religionerna ger allmosor. Muslimer ger gåvor och mat till bättre behövande medan buddhister ger dessa till munkarna för att få bättre karma.

 22. Det finns många olika likheter och olikheter t.ex. som att Buddister inte tror på en gud medans t.ex. Islam bara tror på en gud.

  Buddism och Hinduism. likheter
  Båda parterna tror på återfödelse.
  Båda parter kallar deras heliga byggnad för Tempel.

  de 3 syskon religionerna. likheter
  Alla tror på en gud.
  Alla har en helig symbol.
  Alla har en helig byggnad.
  Alla parter har samma uppfattning på det gamla testamentet.

  Olikheter.
  Inom Kristendomen så ser det Jesus som Guds son. Medans Islam så tror man inte det.
  Kristendomen är tre enig

  Olikheter mellan hindu och buddism.
  Hinduerna tror på många gudar men det gör inte buddismen

 23. lockigachokladen

  5 december, 2017 at 21:00

  Vissa av likheterna och skillnaderna mellan världsreligionerna.
  Likheter

  Inom alla av världsreligionerna finns det heliga skrifter och texter vilket är en likhet en annan likhet är att man inom alla av världsreligionerna tror att deras heliga skrifter är Sanna fast att de inte kan bevis vara sanna.

  En annnan likhet är att det finns olika riter och högtider inom alla av världsreligionerna.

  Alla av de fem världsreligionerna har en helig symbol. T.ex. kristendomen har korset och hinduismen har symbolen ”Om”.

  Skillnader
  Alla av världsreligionerna tänker annorlunda kring livet efter döden.

  Alla av världsreligionerna har olika heliga byggnader där man träffas för att be offra eller ha olika ceremonier. Inom buddhismen finns det olika tempel och inom hinduismen finns det också olika tempel, varje tempel inom hinduismen dyrkar en speciell Gud.

  Likheter och skillnader inom syskonreligionerna ( kristendom, judendom, islam).

  Det finns många likheter mellan syskonreligionerna men det finns även skillnader.
  Likheter:
  Inom alla av syskonreligionerna tror man på en Gud, till och med på samma gud men inom islam kallas Gud Allah och judar säger herre i stället för Gud eftersom dom anser att det är för heligt att säga Gud. Alla av syskonreligionerna är alltså monotetiska religioner.

  Både inom religionen kristendom och islam finns Jesus med i. Inom kristendomen tror man på att Jesus var Guds son meda man inom islam ser honom som en vis man och profet. I judendomen väntar man däremot fortfarande på att en Messias ska komma till jorden och befria alla judar ifrån deras synder och att skapa frid på jorden.

  Inom alla av syskonreligionerna har man speciella heliga dagar. Inom kristendomen är söndagen en helig dag eftersom Gud enligt Bibeln skapade världen på 6 dagar och den sjunde vilade han därför ska också människan vila på denna dag. Inom judendomen varar deras heliga dag/dagar som kallas för sabbat från fredag kväll till lördagkväll. Islams heliga dag är fredagen, i vissa muslimska länder har man det ledigt från skolan på fredagar men inte i t.ex. Sverige. På denna dag har man en speciell bönsamling i moskén.

  Inom alla av syskonreligionerna finns det någon speciell helig text eller bok. Inom kristendom finns Bibeln som består av två olika delar gamla och nya testamentet. Inom judendom finns den så kallade tanakh elller den judiska Bibeln som man också kan säga. Inom islam finns Koranen.

  Inom alla religioner finns det heliga byggnader. Inom kristendomen är det kyrkan, inom judendomen är det synagoga och inom islam är det moskén.

  Inom alla syskonreligionerna finns olika regler för hur man ska leva och för vad som är rätt och fel enligt religionen. Inom kristendomen och judendomen finner vi de tio budsorden och inom islam finns bland annat de fem grundpelarna.

  Skillnader
  Inom alla av syskonreligionerna finns det olika riter och högtider men skillnaden är att högtiderna skiljer sig mycket från religion till religion. De infaller vid olika perioder på året och varar olika långt.

  Alla av syskonreligionerna har sina egna religionsår men skillnaden är att de börjar vid olika tillfällen på året och slutar vid olika tillfällen på året. Det kristna året börjar den första advent och slutar klockan 18:00 nästa år dagen före första advent.

  En annan skillnad är att kristendomen är ensam om det nya testamentet eftersom det inte finns med i de andra religionerna.

  Inom syskonreligionerna har man olika tankar kring livet efter döden. Inom kristendomen och islam tror man väldigt lika på livet efter döden, man tror att man kommer till helvettet eller paradiset inom islam och helvettet eller himlen inom kristendomen. Inom judendom tror man istället att livet fortsätter genom barn och barnbarn.

  Hinduism och buddhism
  Likheter

  Båda religionerna tror på återfödelse alltså att livet fortsätter efter döden men i en annnan kropp. Inom båda religionerna vill man nå målet att sluta återfödas alltså att nå Nirvana ( buddhism), moksha ( hinduism).

  En annan likhet är att lagen om karma finns inom båda religionerna. Om du har samlat på dig bra handlingar i ditt liv kommer du att få bra karma och ett bra nästa liv. Har du däremot samlat på dig dåliga handlingar kommer du istället att få dålig karma och kommer att få ett sämre nästa liv.

  Skillnader
  Inom hinduismen tror man på många olika gudar medan man inom buddhismen inte tror på någon Gud. Inom buddhismen finns det olika riktningar och inom an av dessa riktningar ser man ändå Buddha som en Gud.

  Inom hinduismen delar man in människor i olika kast. Tillhörde man det sämsta kastet kallades man för kastlös eller dalit då kunde man även förr i tiden behandla sådana människor sämre eftersom man tycke att de förtjänade det eftersom man då trodde att människorna som var daliter hade levt ett dåligt tidigare liv.

 24. Likheter mellan kristendomen, judendomen och islam är att de tror på en Gud, alla har en helig skrift, alla har en helig byggnad.
  Skillnaden är att de tror på olika saker om livet efter döden. Kristendomen tror på himlen och helvetet. Judendomen tänker inte så mycket på livet efter döden. Islam tror att man kommer till paradiset.
  Likheter mellan hinduismen och buddismen är att de tror på återfödelse, de har tempel som helig byggnad.
  Skillnader är att Hinduismen har många olika gudar. Buddismen har ingen Gud.

 25. fotbollstjejen

  5 december, 2017 at 22:12

  Det finns många skillnader och likheter inom alla syskonreligionerna.
  Här är några likheter:

  Alla syskonreligionerna har var sin helig skrift.
  De har också varsin helig byggnad de går till för att be eller på gudstjänst.
  De har varsin helig symbol.
  De kristna har korset, judarna har Menora och muslimerna har en stjärna, halvmåne.
  Gud förekommer i alla 3 religionerna men i olika former.
  Alla har högtider som de firar.

  Här är några skillnader:
  Alla tror att det händer något efter döden men alla tror att det händer olika saker.
  Det skiljer sig många år mellan varje religion.
  Alla 3 religionerna firar nästan som påsk men de skiljer sig åt hur de firar. Kristendomen delar inte nya testamentet med någon annan religion.

  Hinduismen och Buddhismen.
  Likheter:
  Båda religionerna tror på återfödelse.
  Bådas samlings plats kallas tempel.
  Båda har var sin helig symbol.

  Skillnader:
  Båda har tenpel som helig byggnad men man brukar den på olika sätt.
  Hinduismen tror på många gudar men enligt Buddha tror man inte på någon Gud.
  De firar olika högtider så det är inte någon som liknar varann.
  Religionerna är olika gamla.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑