Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

SO-uppdrag vecka 36

Titta på två av delarna om Jordens omvandling 1-4 på www.sli.se. Skriv en kort sammanfattning om varje film.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

25 kommentarer

 1. Del 1 av 4, Plattektonik

  Ovanifrån ser jorden ut som ett stort pussel. Vetenskapsmen har alltid undrat varför. Det fins samma fosiler på olika kontinenter som har helt olika klimat. Det var sådant som ledde till Alfred Wegeners teori om att alla kontinenter en gång satt ihop. I mitten av 1900-talet började man undersöka havet och hittade bevis för dena teori. De hittade olika bergskedjor över 80 000 km långa. Bergen var orsakade av sprickor i havsbotten med lava som flöt fram ur sprickorna. Sprickorna delade upp hela havsbotten i bitar. Dessa bitar åker runt på lavan under, vilket orsakade de olika kontinenterna att röra på sig. När de olika plattorna kolliderar orsakar de jordbävningar, vulkaner, vulkanutbrott och berg som bildas. Dessa plattor är Ca 10 mil tjocka.

  Del 4, vittring och jord

  Vittring är den process som bryter ner bergarter och andra ämnen. Vittring är en långsam process . Det finns olika sorter av vittring, mekanisk vittring och kemisk vittring. Mekanisk vittring är när något bryts ner i mindre och mindre bitar. Kemisk vittring är när något bryts ner och dess kemiska sammansättning ändras. Vatten är den största orsaken till dessa två.

  Alla levande varelser är beroende av jord på olika sätt. Jord är en blandning av sten, vatten, luft och organiskt material. Den bästa jordblandningen för växter är humus som mest består av döda växter.

 2. Del 1—4 Jordens omvandling.

  Ifrån rymden ser jorden ut som ett stort pussel. En vetenskapman som hette Alfred Wegner hade en teori om att allt har suttit ihop ifrån början, men sedan glidit ifrån varandra.
  I mitten av 1900—talet började man utforska havets botten och upptäckte världens längsta bergskedjor som finns under vattenytan.
  Jorden består av olika plator som nästan hela tid rör sig, och när platorna väl rör sig så kan det orsaka jordbävningar, vulkaner, vulkanutbrott men också berg. Platorna är ca 10 mil tjocka.

  Vid en jordbävning så skakar hela jordmassan. Det blir stora katastrofer som bland annat på Haiti 2010. En jordbävning kan också hända under vattnet och då blir det en tsunami— jätte stora våg.
  När en vulkan bildas så delar platorna på sig med föld av den varma jordmassa sprutar upp i vulkanen. Det finns olika vulakaner i världen t.ex Hekla på Island. Det finns tre olika typer av vulkaner konvulkan, sköldvulkan, stratovulkan.
  Det finns två olika sätt som gör att berg bildas:
  Veckning är när platorna går ihop så att den ena platan går över den andra plattan.
  Förkastning är när det blir sprikor och då drar de isär plattorna.

 3. Del 2, jordbävningar och vulkaner
  En jordbävning inträffar när jorden rör på sig eller när jorden skakar. En tsunami är en stor våg som ofta rör sig snabbt och utlöses av jordbävningar under havet eller av jordskred under vattnet. Olika typer av vulkaner bildas av olika typer av vulkanutbrott. Vulkaner uppstår oftast på platser med stora rörelser i jordskorpan.

  Del 4, vittring och jord
  Vittring är en process som bryter ner berg arter och andra föremål i mindre och mindre och mindre delar, det sker överallt omkring oss. Alla föremål och även bergarter utsätts för vittring. Det finns två olika sorters vittringar mekanisk vittring och kemisk vittring. Mekanisk vittring sker genom frostsprängning, solsprängning och rotsprängning. Kemisk vittring orsakas oftast av vatten. Som när till exempel regnvattnet blandas med luftens koldioxid bildas en syra som kallas kolsyra. En syra som har en förmåga att förändra många bergarter.
  JORD
  De flesta växter växer i jord och många djur och människor äter frukter och grönsaker som växer i jord. Jord Är en blandning av stenbitar, luft, vatten och organiskt material.

 4. Den första filmen jag tittade på var: 
  Jorden i omvandling del 1. Plattektonik. 

  Filmen handlar om hur jordbävningar, vulkanutbrott och berg uppkommer. Det sker när 2 Litosfäriska plattor kolliderar/ krockar. Plattorna är ungefär 10 mil tjocka.  

  Den handlar också om Alfred Wegeners teori, att kontinenterna en gång satt ihop i en enda stor kontinent kallad Pangea. 

  Filmen handlar dessutom om teorin om plattektonik. I teorin om plattektonik gjordes ett förslag om att ett antal tektoniska plattor rör sig över jordens yta. Tektoniska plattor är gjorda av jordskorpan och den yttre manteln, som tillsammans bildar jordens yttre del (litosfären).

  Den förklarar även att det är väldigt ostadigt/ farligt att bo på Island för att det är mycket vulkanutbrott och andra geologiska aktiviteter. 
   
   
  Den andra filmen jag tittade på var: 
  Jorden i omvandling del 3. Kraft som formar jorden. 

  Filmen handlar om hur vår jord egentligen formats. Förklaringen till hur vår jord formats, beror till stor del av sol, vind och vatten. 

  Den visar också på att berg kan ha kommit upp genom haven eller har skapats av t.ex. vulkanutbrott och jordbävningar. Dessutom berättas det om att berg och klippor inte är helt still utan rör sig lite hela tiden. 
   
  Dessutom berättas det i filmen om vad ”veckning” är, det är att berggrunden i jordskorpan böjs, ett exempel på ett berg som delvis skapats av veckning är Appalacherna i USA. Det visas också vad en förkastning är. En förkastning skapas av att det höjs på ena sidan av en spricka och att det på sänks på andra sidan av sprickan.  

 5. Sammanfattning

  Jordbävningar och vulkaner.
  Jordbävningar och vulkaner är bland de mäktigaste krafterna på vår jord och orsakar många katastrofer runt om i världen.
  Jordbävningen i San Francisco, den 10 april 1906, orsakade katastrofområden och massvis med byggnader rasade. Över 1000 människor dog och 350 000 människor blev hemlösa. En jordbävning uppstår när det blir massa rörelser emellan stenmassor i jordskorpan. Jordskorpan spricker upp och berggrunden börjar att röra på sig. När en förkastning skapas sjunker en bit av den ena sprickan medan den andra höjs. I den allvarligaste jordbävningen dog 200 000 människor och 1 000 000 människor blev hemlösa. Den finns också tsunamis som är jordbävningar som sker under vatten och då bildas det tsunami vågor.
  Vulkaner tränger upp magma, som är smält bergarter. När det har trängts ut så blir det lava. Det bildas stora rökmoln och kan stoppa hela flygnätet i luften. Vulkaner ställer till med stor skada av sina giftiga moln. Det finns olika sorters vulkaner. Konvulkaner, sköldvulkaner och stratovulkaner. Vulkaner är plattor som rör sig eller heta fläckar och det bildar utbrotten av vulkanerna.

  Vittring och jord.
  Vittringen beror på vädret och atmosfären. Vittring bryter ner så det blir mindre delar. Vittringen är en långsam process men visar skillnad när den är klar. Det finns två olika slags vittring. Mekanisk vittring och kemisk vittring. Mekanisk vittring är frostsprängning, solsprängning och rotsprängning. Frostsprängning är när det fryser och sedan sprängs. Solsprängning är t.ex i de varmare klimaten när ett berg blir varmt, runt 70 grader, och sedan på kvällen kyls det ner till minusgrader. Rotsprängning är när rötterna i ett träd t.ex. växer så blir rötterna större och spricker tillexempel asfalten. Kemisk vittring är en förening mellan ånga och vatten. Regnvatten och koldioxid blir kolsyra. Kolsyran förändra t.ex. marmor och kalkspa. Det är oxideringen som gör så att metall t.ex. rostar.
  Jorden är vi människor beroende av. För att frukten och grönsakerna vi äter är ju odlade med hjälp av jord. Jord består av luft, vatten, stenbitar och organiskt material. Humus är en sorts jord och det är det organiska materialet. Om vi behöver bra och rik jord så är humus det.

 6. Del 1 av 4 plattektonik
  Filmen handlade om Litosfäriska plattor som är ca 10 mil tjocka.
  Det handlar om en vetenskapsman Alfred Wagner som hade en teori att alla kontinenter satt ihop för många miljoner år sedan, och det kallades för Pangea.

  Det finns många Litosfäriska plattor på jorden och dem kan glida mot varandra, ifrån varandra och kan glida bredvid varandra. När 2 plattor krockar så kan det bli jordbävningar och vulkanutbrott.

  Del 2 av 4 jordbävningar och vulkaner
  Jordbävning är när jorden skakar. Det finns ett stad som heter San Francisco i California.
  Där var en jordbävning 18 april 1906, som gjorde många skador, över 1000 människor dog och 350 000 människor blev hemlösa. Det finns också en stor våg som kallas tsunami och den rör sig snabbt och den bildas från jordbävningar under vattnet.

 7. Dom filmerna jag tittade på var ”jordbävningar och vulkaner” och ”plattektonik”.

  Jordbävningar och vulkaner
  Filmen handlar om vad som händer när det blir vulkanutbrott och jordbävningar. En jordbävning sker när det rör sig emellan stenmassorna i jordskorpan. Rörelsen i jordskorpan skapar energivågor som fördelar sig över marken. Det finns också något som kallas för förkastningar och det är en spricka som blir i marken under jordbävningen.
  Vulkaner har smält lava i sig som kallas magma. Magman finns inuti jorden, och är en varm glödande massa som sprutar ut under ett vulkanutbrott.

  Plattektonik
  Filmen handlar om hur jordbävningar och vulkanutbrott framkommer. Det sker när 2 Litosfäriska plattor krockar. De Litosfäriska plattorna är ca 10 mil tjocka.
  Filmen handlar också om att vetenskapsmannen Alfred Wegeners tanke var att alla kontinenter satt ihop dom en enda stor kontinent. Den kallades för Pangea. Det finns många olika Litosfäriska plattor som kan krocka, så det kan bli jordbävning vad som helst i världen.

 8. Jag kollade på del 1 och 4.

  Vittring är när bergarter eller andra ämnen bryts ner. Vittring är en långsam process och det finns två olika soters vittring, mekanisk vittring och kemisk vittring. Mekanisk vittring är när något bryts ner till mindre och mindre bitar. Kemisk vittring är när något bryts ner och deras kemiska sammansättning ändras.

  Alla levande varelser på vår jord är beroende av jord fast på olika sätt. Jord är en blandning av sten, vatten, luft och organiskt material. Den bästa jordblandningen är humus som består av döda växter.

  Del 4 plattektonik
  Om du tittar på jorden ovan ifrån så ser den ut som ett pussel, vetenskapsmän har alltid undrat varför. Det finns likadana fossiler på olika kontinenter med olika klimat.
  Det var det som gav en vetenskapsman vid namn Alfred wegener en tiori om att alla kontinenter hade suttit ihop. Under 1900-talet så började man utforska haven och där hittade de 80-tusen kilometer lång bergskedja som stödje deras teori. Bergen var orsakade av sprickor i havsbotten med lava som flöt fram ur sprickorna. Sprickorna delade upp hela havsbotten i bitar. När de olika plattorna rör på sig så kan dom krocka med varandra och då bildas det jordbävningar eller vulkanutbrott.

 9. De filmerna som jag tittade på var” Plattektonik ”och” jordbävningar och vulkaner”

  Plattektonik
  När man ser jorden uppifrån så ser hela jorden ut som ett enda stort pussel. Vetenskapen har alltid undrat varför det ser ut som ett pussel. Alfred Wegner hade en tiori om att jordens dela först hade suttit ihop och sen senare så hade dom särat på sig. I mitten 1900- talet så börgade man att utforska havets botten med u-båtar. Nere på havets botten så upptäckte man långa bergskedjor långt nere. Jorden består av olika plattor som rör på sig när plantorna rör på sig så kan dom ge ut sig jordbävningar, vulkan och berg.platorna är ca 10 millimeter tjocka

  Jordbävningar och vulkaner
  Denna filmen handlar om vad som hender när en vulkan får ett utbrott eller när det sker en jordbävning. En jordbävning sker när det rör sig emellan stenmassorna i jordskorpan. Det finns också något som kallas för förkastningar. Vulkaner har smekt maggna, maggman finns inuti jorden och är en varm glödande massa som sprutar ut lava under ett vulkan utbrott.

 10. Den första filmen jag kollade på var: Krafter som formar vår jord.
  Filmen handlade om vad det finns för krafter som har skapat vår jord.

  I filmen fick man lära sig hur berg kan förändras. Om tillräckligt mycket kraft lägger sig på jordskorpan kan berget röra på sig och ändra form.

  Några olika krafter som kan påverka jorden är jordbävningar, vulkanutbrott, förkastningar och veckningar.

  De krafter som påverkar jorden med hjälp av solens energi kallas för exogena krafter. De krafter som finns är vittring, transport, erosion och sedimentation.

  De berättar även vad det finns för olika erosioner. Det finns vatten i rörelse erosion, strand erosion, vind erosion och glaciär erosion.

  I filmen fick man även lära sig vad erosion är. Erosion sker när partiklar som vi kallar sediment flyttar från en plats till en annan.

  Den andra filmen jag kollade på var: Vittring och jord.

  I filmen fick man lära sig vad vittring var och att det fanns två olika vittringar. Vittring är den process som bryter ner stenar och andra föremål i mindre och mindre delar. Vittring sker överallt, man kan inte se processen men man ser effekterna när det är klart. Det finns mekanisk vittring och kemisk vittring.

  Man fick lära sig vad kemisk vittring är. Kemisk vittring är när stenmassan bryts ner till mindre och mindre delar men stenarna förändras inte kemiskt. Mekanisk vittring sker genom frostsprängning, solsprängning och rotsprängning.

  Kemisk vittring och mekanisk vittring är inte lika. I kemisk vittring bryts bergarter ner i en process som förändrar bergartens kemiska sammansättning. När regnvatten blandas med luftens koldioxid bildas en syra som heter kolsyra. Kolsyra kan förändra många bergarter. De kan förändra kalkspat, marmor och kalksten. Vatten orsakar oftast kemisk vittring.

  I filmen pratade de även om att vi som lever på jorden är beroende av jord. Jord är en blandning av små stenbitar, luft, vatten och organinskt material. En av de viktigaste beståndsdelarna i jord är de små stenbitarna. Humus är en näringsrik jord. Döda växter, löv och djur bidrar till att bilda denna jord. Humus är en mörk jord och ger värdefull näring till växter.

 11. Jag tittade på plattektonik och vittring och jord.

  Från yttre rymden ser jorden ut som ett väldigt stort pussel, många forskare har undrat varför. Enligt Anton Weegener så har alla kontinenter suttit ihop. Detta vet han för han undrade hur kan man ha hittat likadana fossiler fast på olika kontinenter som har olika klimat.
  Under 1900 talet så började man hitta bevis för Anton Weegeners teori, man hittade bergskedjor som var 80 000 kilometer långa. Dessa bergskedjor var orsakakade pga sprickor i havsbottnen med lava som flöt fram ur sprickorna.

  Vittring är en process, denna process är långsam den bryter ner bergarter och andra ämnen. Det finns två olika sorters av vittring.
  Mekanisk vittring är när något bryts ner i mindre bitar.
  Kemisk vittring är när något bryts ner så växlar den sammanställningar.

 12. Jag tittade på filmerna: jordbävningar och vulkaner och Krafter som formar jorden.

  Jordbävningar och vulkaner:
  En jordbävning är när marken rör sig eller skakar på grund av rörelser i stenmassor i jordskorpan. Om marken höjs på den ena sidan och sjunker på den andra kallas det förkastning. San Andreas förkastningen är berömd och ca 1000 kilometer lång. Om en jordbävning händer under vatten så bildas det en tsunami, som är en stor våg.

  Vulkaner är ett slags berg som sprutar lava/ magma. Lava är smält bergartsmassa. När det är inuti berget kallas det magma men när det kommer ut heter det lava. Platsen där lava strömmar ut kallas krater. Vulkaner skapar stor förödelse när de får ett utbrott. Det finns olika sorters vulkaner som t.ex. kon-vulkan,sköldvulkan och stratovulkan.

  Krafter som formar jorden:
  Veckning innebär att jordskorpan böjs. Veckningar kan skapa berg och dalar. En Horst är när marken runtomkring sjunker så att det bildas ett slags berg. Om marken mellan två brickor istället sjunker kallas det för gravsänka. Om stenar faller ner från ett berg kallas det för ett ras, som kan bilda stora konsekvenser.
  Floder nöter ner marken de rinner på. En glaciär är en stor mängd is och snö som rör sig.

 13. Den första filmen vittring och jord handlade om jordens krafter som vulkanutbrott och jordbävningar och hur bergen kan förändra sig.

  Den andra filmen plattektonik handlade mer om olika bergarter och hur dom påverkas av giftiga ämnen.

 14. Sammanfattning av: jordbävningar och vulkaner.
  Jag valde att titta på denna först därför den lät bra, och det var den också. Som ni såg på titeln handlar filmen om jordbävningar och vulkaner. Nu hade jag tänkt att berätta lite om det.
  JORDBÄVNINGAR :
  När en jordbävning uppstår är det marken under jorden skakar och rör på sig. Den 6 april år 1906 inträffade en tror katastrof, nämligen en stor jordbävning. Jordbävningen förekom i San Fransico. Cirka 350 00 personer blev hemlösa, och mer än 100 människor dog. Det kan också uppstå en jordbävning under vattnet. När en en jordbävning uppstår under vattnet skapas en stor våg som kallas tsumanivågor. Vågorna kan bli så trots så dem förstör en lite mindre stad.

  VULKANER: Vulkanen består av en slags bergart. Som ni säkert vet sprutar vulkanen ut lava. Lavan består av smält bergmassa. Visste ni att lava har som två olika namn? Jo det är så att när ”lavan” är inuti berget kallas den för magma. Det är inte förens lavan sprutar ut det blir och kallas lava. När lavan/magman sprutat kallas det för ett vulkanutbrott. När man tänker på en kanske man tänker på ett berg som sprutar ut lava/magma. Men visste ni att det finns olika vulkanarter? Det finns nämligen olika sorters vulkaner. För exempel konvulkan, stantrovulkan och sköldvulkan.

  Den andra filmen jag kollade på var vittring om jord:
  Vittring är den processen som bryter ner saker till mindre partiklar. Denna process tar jättelång tid. Det är också så att denna process är knappt synlig. Alla saker på på jorden utsätts för vittring. Det finns två olika slags vittringar, de kallas för mekaniskvittring och kemiskvittring. Nu hade jag tänk att berätta lite mer om dessa vittringar.
  Mekanisk vittring: Dek mekaniska vittringen är att tillexempel olicka sorts stenar som blir mindre och mindre. Fast formen på stenen ändras inte kemiskt, det gör den i den kemiska.
  Kemiskvittring: Kemiskvittring är inte alls lik den mekaniska. I en mekanisk vittring ändras inte stenen, men det gör den i den kemiskavittringen.
  Något annat som dem nämnde var kolsyra. Kolsyra bildas när koldioxid och vatten blandas. Kolsyra kan förstöra bergarter. För ett exempel kalkspalt, marmor och kalksten.

  Jag tyckte att filmerna var ganska bra, men inland lite långtråkiga.

 15. Jag tittade på filmerna ”Plattektonik” och ”Jordbävningar och vulkaner”.

  Plattektonik
  När man ser jorden från yttre rymden ser det ut som de olika kontinenterna hör ihop. Man har länge undrat varför. Man har haft många olika teorier. År 1912 kom forskaren Alfred Wegener på en teori om att kontinenterna hade hört ihop. Han kallade den stora kontinenten Pangea. Senare kom ny teknik som gjorde att man kunde utforska havsbottnarna. Då hittade man många bergskedjor som skapats via sprickor i havsbotten, det kom ut lava ur dessa sprickor. Detta var orsaken till att kontinenterna hade glidit isär. Om en platta glider under en annan kallas det subduktion. Då tvingas magma (lava) upp till ytan och bildar vulkaner.

  Jordbävningar och vulkaner
  En jordbävning är när marken rör sig. Det är plattor under jorden i jordskorpan som rör sig. Jordskorpan spricker och berggrunden börjar röra sig. När marken på ena sidan sprickan sänker sig höjer den andra sidan sig. Då kallar man det förkastning. En jordbävning kan uppstå under havet. Då kommer den en gigantisk våg. Såna här vågor kallas tsunami.

  Vulkaner
  Under ett vulkanutbrott sprutas det ut massa lava ur ett berg. Denna massa kallas även magma och finns under jorden. Magma är smält bergart, det bildas djupt under jorden av enorm värme och ett högt tryck. Det finns olika typer av vulkaner t.ex Konvulkan och Sköldvulkan. På vulkaner finns det ibland en krater. Om vulkanen kollapsar bildas ett större håll som kallas caldera.

 16. Jag tittade på jordbävning/vulkaner och vittring/ jord

  Jordbävning är när marken rör sig eller skakar, jordskorpan spricker upp så marken rör sig på olika sätt. När plötsliga rörelse uppstår bryts stenar itu eller rör sig förbi varandra så energi avges, kan också osaka en jordbävning. När en jordbävning sker under vattnet kallas det en tsunami.

  Magma är det inuti en vulkan men när magman kommer ut genom sprickorna kallas det lava. Lava är flytande smält bergart som förs upp till jordytan, den har en hög värme och ett högt tryck i berggrunden. Det finns många krater runt en vulkan, det är sprickor där lava kommer ut ifrån. Det finns olika typer av vulkaner. Konvulkaner är en sort den består av små brottstycken som sten och aska. Sen finns det en som heter sköldvulkanen som man oftast kan hitta på island och stratovulkanen. Vulkanerna bildas genom att jordens plattor glider isär eller ihop men även att det är mycket rörelse i jordskorpan. Vulkanerna bildas oftast bland de heta områderna.

  Vittring och jord
  Vittring beror på väder och atmosfären. Vittringen bryter ner bergarter och andra slags föremål till mindre bitar. Det är en långsam process som inte är lätt att se. Men där emot är effekten lättare att se. Mekanisk vittring är vid frosträngning, solsprängning och rotsprängning. Det är även när stenar byts ner till mindre delar. Vatten orsakar oftast kemiska vittringar. När vatten, koldioxid och kolsyra blandas förändrar det många olika bergarter. Jord består av luft, vatten, småstenar och organiskt material. Bra närings rik jord har humus i sig.

 17. Jag titta på film 1 om jordensomvanlig

  Filmen handlade om jordbävningar,vulkaner och hur berg uppkommer. Jorden ser ut som att den är uppdelad i flera miljoner pusselbitar som har olika färg på sig. Envetenskapsman man vid namn Alfred Wegeners hade en teori om att alla jordens kontinenter satte ihop som kallades Pangea.

  Jag tittade ochså på film 4

  I filmen fick man höra hur berg kan förändras av att t.e.x. Om det kommer för mycket kraft på jordskorpan då kan det hända att bergen flytta på sig och möjligt vis att dom kan bytta form på sig. Jorden kan bli påverkad av jordbävningar,förkastningaroch vulkanutbrott.

 18. Jag tittade på ” Plattektonik” och ” Jordbävningar och vulkaner”.
  Plattektonik
  Om man ser jorden från rymden ser det ut som ett stort pussel. Det ser ut som att alla kontinenter hör ihop och det har länge varit en fråga om varför. För länge sedan fanns en forskare som hette Alfred Wegener. Denna forskare ansåg att alla kontinenter en gång hade suttit ihop bara att de hade glidit ifrån varandra. Detta kallade han för Pangea för att det var som en ända stor kontinent. Senare ville man utforska mer om allt detta, då kom det nya uppfinningar som gjorde att man kunde komma längre ner på botten och söka mer. När man gjorde detta märkte man en jordspricka nere på botten som bildade bergkedjor. Det var detta som hade gjort att kontinenterna hade glidit ifrån varandra.

  Jordbävning och vulkaner
  Jordbävning är när marken rör sig eller skakar. Det är stenmassor som rör sig mot varandra under marken i jordskorpan. Det är när berggrunderna rör sig som marken gör det. Det finns något som kallas för ”förkastning” det är när den ena delen av sprickan åker upp och den andra åker ner. Det finns även något som kallas för tsunami. Tsunami är som en jordbävning fast under vatten, då bildas tsunami vågor som oftast är väldigt stora och snabba.

  Det finns flera olika sorters vulkaner som konvulkan, sköldvulkan och stratovulkan. Inne i vulkaner finns magma som alltid rör sig och kommer ut via sprickor i vulkaner eller genom en krater som sitter på vulkanen. Magma, eller lava som det också kallas, är en massa av olika bergarter.

 19. Film 1 jordensomvandling
  Filmen jag tittade på handlade om jordbävning, berg och hur vulkaner alltså uppkommer och fungerar. Jorden ser ut som flera olika färgade pusselbitar som sitter ihop. Envetenskapsmannen Alfred Wegeners hade en teori om att alla jordens kontinenter satte ihop som kallades Pangea.

  Film 4
  I film 4 så fick man hör hur berg kan förändras på olika sätt som t.ex om det kommer för mycket kraft på jordskorpan så kan bergen antligen flytta eller ändra på sig. Det jorden kan bli påverkad av är jordbävningar, vulkanutbrott eller förkastningar.

 20. Jag tittade på plattektonik och vittring och jord.

  Plattektonik
  Om man tittar på jorden ifrån rymden ser man att det liknar ett pussel. År 1912 kom Alfred Wegner, som var en forskare, på att alla olika kontinenterna har varit ett stort område från början som kallades Pangaea. Men sedan glidit isär varandra. Man upptäckte att på havsbotten fanns det bergskedjor som va 80 000 km långa. Man hittade bergskedjor som skapats av sprickor som det kom lava ur. Det var därför de gled isär.

  Vittring och jord
  Vittring
  Det finns två sorter vittring, mekanisk och kemisk vittring. Den mekaniska vittringen bryter ner föremål i mindre bitar och den kemiska vittringen är när någonting bryts ner så växlar den sammanställningar. Vittring sker överallt fast kan ta väldigt lång tid så det är svårt att märka att det händer något. När vatten rinner ner i sprickor och fryser till is blir det en frostsprängning. En solsprängning sker oftast i varmare länder då ett berg blir varm och sedan kyls ner. En rotsprängning är när rötterna spränger sig in. Snö och regn är svaveldioxid blandat med vatten ånga, det bildar farliga ämnen som kan förstöra mycket.
  Jord
  Jord är småsten blandat med vatten, luft och organiska ämnen. Humus finns i näringsrik jord. Humus består av material som en gång levt t.ex. löv.

 21. Sammanfattning
  Del 1 visste du att vulkanutbrott jordbävningar och kokande vatten. Har en sak som dom har gemensamt dom alla hör ihop med jorden dynamiska rörelser. Alfred Wegener sa att alla jordens kontinenter hör ihop. När jordens plattor rör på sig och krockar så kan det leda till en jordbävning och så kan det leda till berg. Gejsrar är typ ett hål där det sprutar ut jättevarmt vatten.
  Del 4 Man fick veta att berg kan ändras och att jordbävningar kan påverka jorden. Man fick se hur jorden ändrades av vittring till exempel om man tittar på en trottoar som är ny och fin men 30 år senare så har den massa sprickor i sig. Det är tack vare vittringen.

 22. Jorden i omvandling, Del 1: Plattektonik

  Jordklotet och dess konteneter har sen länge varit ett stort mysterium. Konteneterna ser nämligen ut som stora pusselbitar som passar ihop med varandra. Det har även hittats fossiler från samma växt och djurart på helt skilda kontenenter. Vetenskapsmän genom tiderna har alltid undrat varför men har aldrig kommit fram till en hållbar teori.

  Tillslut kom vetenskapsmannen Alfred Wegner med en nytänkande idé. Han föreslog nämligen att konteneterna en gång för länge sedan suttit ihop i en enda landsmassa som kallades för Pangea.

  Tillslut i mitten av 1900- talet beslutades det att undersöka havsbottnen med ny teknologi. Med hjälp av ubåtar kom dom fram till att Alfreds teori faktiskt stämde. Det hittades nämligen otroligt långa bergskedjor långt nere under havsytan. Bergen orsakade sprickor där lava sedan öste ur. Eftersom sprickor skapades delades havsbottnen upp sig och olika konteneter skapades och flyttades. När dessa plattor sedan kolliderar med varandra skapas jordbävningar och vulkanutbrott.

  Jordens omvandling, Del 4: Vittring och jord

  Vittring är en slags process som bryter ner olika bergarter, flagnar färg och skapar sprickor i asfalten.

  Det finns två olika slags vittringar som skiljer stort ifrån varandra. Den ena kallas mekanisk vittring och den andra kemisk vittring.

  Mekanisk vittring påverkar stenarter genom frostsprägning, solsprägning och slutligen rotsprägning.

  Frostsprägning innebär att vatten rinner ner i bergets sprickor och sedan fryser till is. Eftersom is tar mer yta än vatten blir sprickorna större.

  Solsprängning däremot sker oftast i varma länder då bergen på dagarna värms upp och sedan på nätterna kyls ner.

  Rotsprängning är något vi människor mest stöter på i våra trottoarer och vägar. Sprickorna vi ser är nämligen rötter som har försökt tränga sig in i asfalten.

  I kemisk vittring däremot bryts bergarter ner i en process som förändrar bergartens kemiska sammansättning.

  Nästan allt levande på vår planet är beroende av jord.
  Jordens beståndsdelar är små sten, luft, vatten och organiska material. Humus som är en av jordens viktigaste beståndsdelar består av döda växter och djur. Humus är därför väldigt näringsrikt för växter och annat som lever och växer i jorden.

 23. KRAFTER SOM FORMAR JODEN
  Jordens inre krafter är vulkanutbrott, veckningar, förkastningar och jordbävningar. De flesta krafter på jorden formar var värld.
  Jordens exogena är vittring, erosion, transport och sedimentation.

  VITTRING OCH JORD
  Det finns två olika slags vittring det finns mekanisk och kemisk vittring.

 24. Del 1: Plattektonik

  I början på 1900-talet kom en man vid namn Alfred Wegener på att jordens kontinenter hade suttit ihop. Kontinenterna hade sedan drivit isär från varandra. Om man tittar på jordgloben så ser man att kontinenterna bildar ett pussel. Det kom senare en förklaring om hur detta kunnat uppstå. Yttersta delen av jordens inre består av två lager. Dessa lager rör sig antingen mot varandra, ifrån varandra eller längs med varandra. Detta kan göra så att det bildas jordbävningar eller vulkanutbrott. Ett berg bildas genom att två kontinent-plattor kolliderar med varandra. En liknelse på detta är om man tar en matta och skjuter den mot en vägg så kommer mattan att böjas uppåt. På samma sätt bildas berg och bergskedjor.

  Del 2: Jordbävningar och vulkaner

  Filmen tar upp fakta om jordbävningar och vulkaner.
  Jordbävningar är kraftfulla. En jordbävning inträffar när marken rör sig och skakar. Det sker plötsliga rörelser mellan stenmassor i jordskorpan, energi avges och jordbävning uppstår. Ibland uppstår jordbävningar under vattnet och det kallas för tsunami. En tsunami är som en stor och kraftfull våg.
  Man använder seismografer till att mäta svängningar i marken och att utläsa var den befann sig. Richterskalan är det vanligaste måttet man använder.
  Vulkaner är den plats där bland annat lava och ämnen når jordens yta. Lavan strömmar ut genom krater. Ibland kan det bildas ett vulkanberg runt kratern. En vulkan uppstår oftast på platser där det är stora rörelser i jordskorpan.
  Det finns flera olika typer av vulkaner t.ex sköldvulkan. Vissa vulkaner har stora explosiva utbrott medans andra har lugnare utbrott.

 25. Del1. Plattektonik
  Denna filmen handlar om hur jorden rör sig och hur plattor på jorden bildar berg. Även om den nya kunskapen om plattektonik.

  Del2. Jordbävningar och vulkaner
  Denna film handlade om hur vulkaner och jordbävningar bildas och hur dom får utbrott. Man får även veta vilken skada vulkaner och jordbävningar gör.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑