Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Etikett: Månadsbrev

Månadsbrev november

Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och uppvilande höstlov.

Svenska

Vårt arbete med att skriva olika texter fortsätter. Innan lovet skrev eleverna färdigt sina dagböcker, som är berättande texter. Texterna blev mycket lyckade och många elever har kommenterat sitt eget skrivande med att detta är det bästa jag någonsin skrivit. I tisdags fick sedan eleverna, utifrån sina egna dagbokstexter, göra en tecknad serie. Det visade sig bli en utmaning att sammanfatta sin skrivna dagbokstext i endast fyra rutor men eleverna visade stor entusiasm i detta. Några av eleverna fick göra stumfilm på sina texter och bjöd även i sina kompisar till agera skådespelare.

Nästa texttyp som vi behandlar är instruerande text. Utöver detta har vi även startat läsgrupper där eleverna har fått välja vilken genre de vill läsa böcker inom. Var noga med att läsa minst 20 minuter varje dag för att upprätthålla läskunskaper.

Engelska

Vårt arbete med att förbereda oss inför nationella proven fortsätter. Något som vi ser att eleverna behöver träna ytterligare på är området läsa och förstå. Var därför noga med att läsa engelska texter för att utöka denna förmåga. Vi tipsar om www.kimstudies.com där det finns läsförståelsetexter med frågor. Utöver detta kan man även genom denna sida träna förmågorna tala, skriva, höra.  Innan jul kommer vi att genomföra nationellt prov inom området tala. Förbered gärna dig inför detta genom att prata mycket engelska hemma.

Matematik

Vi arbetar med skala, geometriska objekt, area och volym. Utöver detta tränar vi inför de kommande nationella proven och innan jul kommer vi att genomföra den muntliga delen.

SO

Vi har avslutat vårt arbete med geografi och kommer att påbörja religion, då vi kommer att repetera syskonreligionerna och sedan fördjupa oss i buddism och hinduism.  Vårt arbete kommer att avslutas med en lektion på Remida.

NO

Vi avslutar terminen med att arbeta med rymden och tidräkning. Även detta projekt kommer att avslutas på Remida.

MU

Eleverna avslutar sitt arbete med sina musikvideos. Eleverna har varit mycket engagerade i detta och vi ser fram emot att se deras resultat. Vecka 49 kommer eleverna att ha ett genreprov. Innan jullovet kommer eleverna att arbeta på olika stationer där eleverna får träna sig i melodispel på olika instrument samt även rytmer.

ID

Pojkarna har simundervisning t.o.m. v. 49 och  flickorna har då idrott. Därefter har de rörelse till musik.

Övrigt

Skolsköterskan inleder sina hälsosamtal med eleverna fredag v. 45.

Vi inbjuds till adventssamling på Stortorget 1 dec.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev oktober

Vi är nu i full gång med höstterminens arbete och samtliga utvecklingssamtal är genomförda. Vi ser fram emot hösten och kunskaperna som den kommer att ge.

Svenska

Vi arbetar med muntlig framställning och integrerar detta med SO-ämnet geografi. Eleverna kommer arbeta i mindre grupper och redovisa muntligt  om ett europeiskt land. Eleverna kommer att filma sin redovisning och detta kommer ni sedan kunna ta del av på bloggen.Ytterligare moment vi arbetar med i svenska är berättande texter där eleverna får träna sig att skriva i dagboksform. Vi kommer även att ytterligare förbereda oss inför de nationella proven och delarna som vi kommer att beröra är skriva och läsa.

Matematik

Efter kapitel 1 har vi genomfört prov 1 samt 2 delar från gamla nationella prov. Vi fortsätter med kapitel 2 som handlar om proportionalitet och bråk.  Prov 2 kommer att göras under v.43.

Engelska

Eleverna blir varje vecka tilldelade olika sorters texter samt tillhörande ord. Vi förbereder oss även i detta ämne inför de nationella proven och delarna vi har kvar att arbeta med är skriva och hörförståelse.  Det är av stor vikt att eleverna tränar på att tala engelska, såväl hemma som i skolan. Varje vecka tilldelas även Challenge of the week för de elever som ytterligare vill fördjupa sina kunskaper i engelska.

SO

Vi fortsätter med vårt arbete i geografi, Europa. Eleverna har blivit indelade i grupper och valt vilket europeiskt land de vill fördjupa sig i. Som vi skrivit tidigare är detta ett ämnesövergripande arbete där eleverna får använda sig såväl av deras muntliga som skriftliga förmågor. Redovisning kommer ske muntligt samt skriftligt vecka 43. Kartprov Europa kommer att genomföras under v. 43.

NO

Vi fortsätter vårt arbete inom biologi, sexualkunskap. Eleverna visar intresse inför detta ämne och fått flertalet frågor. För att än mer kunna besvara elevernas ibland känsliga frågor har vi haft och kommer att ha tjej- och killsnack.

Mu

Vi arbetar med olika musikgenrer och musikstilar. Eleverna kommer att redovisa detta genom att göra musikvideos i musikstilarna funk, rock´n´ roll, rock, pop, blues/jazz, country, hip hop, disco, hårdrock och reggae.

Id

Flickorna har bad vecka 39-43 och pojkarna har idrott inne.  Efter lovet kommer det att skifta och det är då pojkarnas tur att bada.

Övrigt

Torsdag den 5 oktober kl. 13:00 kommer eleverna att gå på en föreläsning i Skillingehus med Victor Frisk. Han berättar då om sin ADHD.

24-25 oktober kommer vi att ha temadagar på skolan då vi arbetar i åldersblandande grupper inom temat vänskap.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Månadsbrev augusti – september

Välkomna tillbaka till ett nytt skolår. Vi står nu inför ett spännande sista år på Sörgårdsskolan och vi ser fram emot vad detta kommer att innebära.

Svenska

Vi kommer inleda läsåret i svenska med att skriva argumenterande texter. Till detta kommer vi även att belysa användandet av skiljetecken, styckeindelning och rättstavning. Utöver detta kommer vi även att arbeta med läsförståelse, vår blogg samt muntliga redovisningar. Höstterminen inleds även med att vi tillsammans läser den spännande fortsättningen av PAX – Vitormen.

Matematik

Vi fortsätter vårt arbete med veckobeting och eleverna tilldelas under måndagen de sidor som ska genomföras till fredagen. Inledande kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, algebra och funktioner. Bedömning sker under vecka 39 och 40. Vid terminsstart kommer eleverna att få skapa konton på kikora.se. Där blir de tilldelade övningsuppgifter som passar till det aktuella arbetsområdet men även kan repetera tidigare moment.

Engelska

Vårt arbete i engelska fortsätter och eleverna kommer att under denna termin få läsa olika texttyper. Terminen inleds med att diskussion förs med varje elev gällande hur många glosor man ska ha i läxa varje vecka. Bedömning kommer att ske kontinuerligt i de olika förmågorna tala, läsa, skriva och förstå. Vi undersöker just nu möjligheten att få kontakt med brevvänner  från ett annat land för att eleverna ska få möjligheten att formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter mottagaren.

SO

I SO kommer vi att arbeta med geografi och då arbeta med områden som karta, hur jorden formar och formas, klimat och väder, naturresurser, fältstudier samt Europa. Eleverna kommer att ha möjlighet att lyssna på texter hemma genom inläsningstjänst för att kunna förbereda sig inför kommande lektioner men även för att befästa nyintagen kunskap. Eleverna kommer att bedömas utifrån hur delaktiga de är i diskussioner, hur de använder sig av geografiska begrepp i diskussioner och beskrivningar samt resonemang kring frågor som rör geografi, deras förmåga att använda karta, söka information, källkritik samt Europas namngeografi.

NO

Vi inleder terminen med en fältstudie som kommer att genomföras på Grönelund samt i skolan fredagarna v. 34-35. Eleverna kommer att få undersöka naturrutor. Detta arbete resulterar i att elever kommer att bedömas i hur de kan genomföra fältstudier och andra undersökningar samt hur de kan söka fakta och använda det när de skapar texter,  jämföra resultat och föra resonemang samt dokumentera i text och bild.

Sedan är det äntligen dags, det som alla elever har vänta på…undervisningen i sexualkunskap.   Eleverna kommer att bedömas i deras grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, hur delaktiga de är i diskussioner, hur de använder sig av biologiska begrepp i diskussioner, beskrivningar och  resonemang.

MU

I musik kommer vi att arbeta med hur olika instrument delas in i olika grupper. Måndag vecka 38 kommer eleverna ha prov i detta. Efter detta kommer vårt musikarbete att fortsätta med olika musikgenrer.

EV

I elevens val kommer vi att programmera i Scratch. Programmering ingår nu i vår läroplan.

Läxdagar

måndag – musik

tisdag – SO / NO

onsdag – Svenska

torsdag –

fredag – matematik, engelska

Läxhjälp

För att strukturera läxhjälpen ytterligare kommer eleverna att på tisdagar få skriva upp sig om de önskar ytterligare genomgångar i engelska, matematik, svenska, SO och NO. Under läxhjälpstillfällena tar en pedagog hand om de elever som önskar ytterligare genomgångar och en pedagog tar hand om de elever som önskar arbeta mer självständigt med sina läxor. Följande tider gäller för läsårets läxhjälp: onsdagar kl. 14:50-16:00 (engelska och matematik genomgångar), torsdagar kl. 7:45-8:15 (svenska, svenska som andraspråk) samt torsdagar kl. 14:30-15:00 (SO och NO).

Föräldramöte

Vi välkomnar er till föräldramöte tisdagen den 29 augusti kl. 17.00. Vi börjar på Stortorget med gemensam information för åk  4-6 och avslutar i respektive klasser.

Utvecklingssamtal

Vi välkomnar er på utvecklingssamtal v. 36-38.

Skoljoggen

Fredagen den 15 september anordnar vi Skoljoggen på Grönelund. Eleverna får gärna ta med sig en liten nyttig fika.

Skolfotografering

Måndagen den 25 september har vi skolfotografering.

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

© 2017 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑